עורך דין להוצאת צו מניעה | רונן פרידמן משרד עורכי דין

זקוקים לעורך דין להוצאת צו מניעה ? חשוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בהוצאת צו מניעה בהקדם האפשרי כדי לשכנע את בית המשפט כי מתן הצו הכרחי במידה המצדיקה את התערבותו בשלב מוקדם ולפני בירור התביעה.

פטיש בית משפט עם מנעול צו מניעה

חשוב לבחור עורך דין מנוסה שיכול לסייע לכם לעבור את תהליך הוצאת צו המניעה כדי למנוע מאדם או מכל גוף אחר לעשות פעולה מסוימת או לשמר את הנסיבות הקיימות או לשנותן לפני הגשת תביעה עד לקבלת הסעד הסופי כדי לוודא שקיבלתם את התוצאה החוקית הטובה ביותר עבורכם.

ריכזנו עבורכם במקום אחד את כל המידע לגבי צווי מניעה:

 

המדריך המלא לבחירת עורך דין צו מניעה

הקדמה

מהו צו מניעה ?

מטרתו העיקרית של צו מניעה זמני היא הקפאתן ושימורן של הנסיבות הקיימות לפני הגשת התביעה.
"הקפאה" זו נדרשת, כי אם לא יינתן צו מניעה, הנתבע עלול לנצל לרעה את תקופת הביניים מתחילת הדיון בתביעה ועד למתן פסק דין, ולרוקן מתוכן את פסק הדין הסופי שיינתן בתיק.

מטרתו צו מניעה זמני היא למנוע שינוי בנסיבות בעת הגשת התביעה ובעיקר במערך זכויותיהם וחובותיהם של התובעים והנתבעים, בכדי שבתום הדיון בתביעה יוכלו הזוכים בה, ליהנות מן הסעד העיקרי שהם ביקשו ובמשפט אחד: הבטחת היכולת לממש את הסעדים שהתבקשו בתביעה

מה התנאים למתן צו מניעה זמני ?

כדי לקבל צו מניעה זמני צריך לעמוד במספר תנאים:

(א) להראות כי עומדת לזכות המבקש עילת תביעה טובה.

(ב) לבוא לבית המשפט בצורה הוגנת וישרה ובתום לב, וללא שיהוי.

(ג) לגלות את כל העובדות העשויות להיות רלבנטיות לבקשה.

(ד) להצביע על נזק שייגרם למבקש כתוצאה מאי מתן הצו, ונזק זה צריך להיות גדול וחמור יותר מן הנזק שייגרם למשיב שנגדו ניתן הצו וכי הנזק אינו בר פיצוי בכסף.

(ה) להראות כי אין זהות בין הסעד הזמני לסעד העיקרי בתביעה.

 

שופט כותב צו מניעה

15 דברים שחשוב לדעת על צו מניעה

(1) מה ההבדל בין צו מניעה זמני לצו עשה זמני ? מטרתו של צו מניעה זמני היא למנוע שינוי במערכת הנסיבות השוררת בעת הגשת התביעה ובעיקר במערך זכויותיהם וחובותיהם של בעלי-הדין, בכדי שבתום ההתדיינות יוכלו הזוכים בה, ליהנות מן הסעד העיקרי המבוקש על-ידם. לעומת זאת, צו עשה זמני ינתן כאשר יהא בו כדי לסכל שינוי חד צדדי מהמצב הקיים, שבוצע זמן קצר ביותר קודם לכן ופגיעתו חמורה ומקום בו מתן הצו הזמני הוא כה חיוני המצדיק שינוי המצב הקיים.

(2) שיקולים במתן צו מניעה זמני - השיקול הראשון, בית המשפט צריך להשתכנע שהתביעה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואיננה בגדר תביעת סרק. השיקול השני, הינו מאזן הנוחות בו ייבדק הנזק שעשוי להיגרם למבקש הצו אם תידחה בקשתו למתן צו מניעה זמני לעומת הנזק שייגרם למשיב וכן נזק שעלול להיגרם לצד שלישי שאינו חלק מהתביעה. שיקול השלישי, הוא שיקול שביושר ובצדק, כלומר אם הבקשה הוגשה בתום לב.

(3) התנאים למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד - בית המשפט נדרש להביא בחשבון את השיקול בדבר "מאזן הנוחות", קרי הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני. בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, איננה הליך נפרד מהדיון בבקשה לבטל את מתן הצו הזמני. לעניין כל הצווים הזמניים רובץ נטל השכנוע על המבקש המקורי וסדרי הדין בבקשת הביטול הם כסדרי הדין בבקשה המקורית, כאילו הוזמן המשיב מלכתחילה לדיון בבקשה.

(4) זכות לכאורה - צד המבקש להוכיח קיומה של זכות שעליה הוא דורש הגנה באמצעות צו מניעה, עליו להוכיח "זכות לכאורה", כיצד מוכיחים זכות לכאורה ? מחד גיסא, על התובע להוכיח סיכוי של הצלחה בתביעתו, וככל שיש בידו לשכנע את בית-המשפט כבר בשלב זה, בראיות בעלות משקל, יטה בית המשפט לסייע לו בהענקת הסעד הזמני, ולהיפך.

(5) צו מניעה זמני לפני הגשת תביעה - באופן עקרוני בית המשפט לא יאשר צו מניעה זמני אלא אם כן הוגשה תביעה והיא ותלויה ועומדת לפניו. רק בנסיבות יוצאות מן הכלל יתן בית המשפט סעד זמני לפני הגשת התביעה. גישת בית המשפט היא כי הנוהג לתת סעד זמני כדבר שבשגרה לתובע שלא הגיש תביעה, כדי לאפשר לו לאחר מכן, אם השיג את הסעד, להגיש תביעה ואם לא השיגו, יימנע מלתבוע" הוא נוהג פסול.

(6) ההבדל בין סעד זמני בערעור לבין עיכוב ביצוע - במקרה של עיכוב ביצוע ניתן פסק-דין נגד הנתבע, והוא מבקש לעכב את ביצועו במהלך הדיון בערעור, במקרה של סעד זמני מדובר בבעל דין שתביעתו נדחתה, והוא מבקש "להחיות" - בתקופת הערעור - סעד זמני שהיה נתון לו, בפועל או בכוח, בערכאה הראשונה. להבחנה זו השלכה מעשית, מאחר ואת הסעד הזמני בערעור ניתן לבקש רק בערכאת הערעור, לעומת הבקשה לעיכוב הביצוע מוגשת תחילה בערכאה הראשונה (הדיונית).

(7) פיצוי כספי במקום צו מניעה זמני - גישת בית המשפט היא לא לתת צו מניעה זמני במקרים בהם ניתן להיטיב את הנזק הנטען בתשלום פיצויים כספיים. בשלב של סעד זמני שכמוהו במידה רבה כסעד העיקרי, יש לנקוט זהירות מיוחדת ולהימנע מלאכוף מצבים מסויימים וחוזים לתקופה כלשהי.

(8) פיצויים בגין נזקים שנגרמו בגלל צו מניעה - מי שמגיש בקשה לצו מניעה נוטל על עצמו את הסיכון כי בסופה של התביעה היא תידחה והוא יצטרך לפצות את הצד שכנגד בגין נזקים שנגרמו בעקבות הצו.גישת בית המשפט היא כי יש להתחשב לא רק בנזקו האפשרי של התובע, אלא גם בנזקו האפשרי של הנתבע. ערובה לשיפוי בשל הנזק העלול להיגרם לנתבע כתוצאה ממתן סעד זמני היא ה"מחיר" אותו על המבקש לשלם על מנת לקבל צו מניעה זמני כדי להבטיח את זכותו של מי שכפו עליו את הקפאתו של המצב באמצעות צו המניעה.

(9) צו מניעה זמני בבית הדין לעבודה - ישנם 3 תנאים הנדרשים לשם מתן הסעד הזמני בדיני עבודה:

א. על מבקש צו מניעה זמני להוכיח עילת תביעה המתבססת על זכות שלכאורה קנויה לו. די בראיות לכאורה לצורך הוכחות העובדות השנויות במחלוקת ולא נדרש שכנוע במידה הדרושה להכרעה בהליך בבית הדין לעבודה.

ב. על בית הדין לעבודה לבחון האם קיימים שיקולים שלא להעתר לבקשה לרבות האם בא מבקש צו המניעה ביושר, בניקיון כפיים או שמא העלים עובדות חשובות מידיעת בית הדין והבקשה הוגשה בשיהוי.

ג. על בית הדין לעבודה לשקול את מידת הנזק העשוי להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו והשוואתם זה לזה.

(10) צו מניעה בסכסוך עבודה - גישת בית המשפט היא כי צו מניעה בסכסוכי עבודה לדוגמא צו המונע שביתה, אינו דרך המלך ליישוב סכסוכי עבודה ולא ישמש כתחליף למשא-ומתן ענייני ליישוב הסכסוך. בסכסוכי עבודה חייב את בית-הדין לעבודה לסטות מהכלל היסודי המשמש בכל הליך אזרחי, בין הליך שעילתו מחוזה ובין הליך שעילתו מנזיקין, שאין נותנים צו מניעה הזהה לסעד בתביעה הכיקרית כסעד סופי.

(11) צו למניעת פעולות בדיני התכנון והבניה - חוק התכנון והבנייה, ובפרט סעיפים 239 ו- 246 לחוק זה, מעמיד לרשות רשויות התכנון כלים מגוונים לאכיפת דיני התכנון והבניה, במטרה להילחם בבניה הבלתי חוקית. החוק מעדיף את האינטרס הציבורי בדבר הפסקת פעולות, שנעשות בניגוד לדיני התכנון והבניה, על פני האינטרס האישי הצר של הפרט.

(12) ביטול צו מניעה קבוע - האם יש אפשרות לבטל צו מניעה קבוע ?התשובה היא כי המשך תחולתו של הצו כפופה לשינוי של נסיבות. ואכן, נסיבות המצדיקות בדיקה מחודשת של המשך תחולתו של צו מניעה או נטרול השתק פלוגתא, נוגעות לא רק לשינוי במצב העובדתי אלא גם לשינוי במצב המשפטי שחל ביום מתן הצו.

(13) מהו "סעד מן היושר" ? - סעד הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט כגון צו מניעה, צו עשה או אל תעשה. בבקשה סעדים מן היושר עלולים התנהגות בלתי הוגנת מצד המבקש, או נסיון להטעות את בית המשפט, להביא לדחיית הבקשה על הסף. לכן צד שמבקש צו מניעה חייב לבוא ב"ידיים נקיות", ועמדתו כלפי בית המשפט חייבת להיות הוגנת וישרה. מי שפונה לבית המשפט בבקשה למתן סעד זמני חייב לגלות את כל העובדות העשויות להיות רלבנטיות לבקשתו.

(14) חילוט עירבון שהופקד כתנאי למתן צו מניעה זמני - מטרתה של הערובה להבטיח את זכותו של מי שכפו עליו את הקפאתו של המצב, שהיא תולדה של מתן סעד זמני, כדי שניתן יהיה לפצותו, למעשה, בבוא העת, ואם הנתונים יצדיקו זאת בגין הנזק שבינתיים סבל. בית המשפט רשאי להורות על חילוט עירבון אותו הפקיד מבקש צו מניעה זמני כתנאי למתן צו מניעה זמני שנתבקש על ידו, וזאת לאחר שבסופו של יום בוטל אותו הצו. כאשר בית המשפט מחליט על לחלט עירבון עליו לדון בתנאים הקבועים בדין לחילוט עירבון לנמק את ההחלטה.

(15) סמכות עניינית - על פי ההלכה הפסוקה, המבחן הקובע לעניין הסמכות העניינית של בית משפט להיזקק לתובענה שלפניו הוא מבחן הסעד והפסיקה חזרה על הכלל לפיו הסמכות העניינית הולכת אחר הסעד. סעדים שעניינם חזקה/שימוש/חלוקה מנותבים לבית משפט השלום, בין אם המקרקעין רשומים ובין אם לאו, בין אם שווי המקרקעין עולה על הסמכות הכספית של השלום ובין אם הוא בגדר הסמכות הכספית של השלום. כל יתר הסעדים שעניינם מקרקעין, כמו תביעה לאכיפת הסכם מקרקעין, הצהרה על זכות או היעדר זכות במקרקעין וכיו"ב - כל אלו מנותבים לבית המשפט המחוזי.

 

אדם מראה צו מניעה

סוגי צווי מניעה

צו מניעה במקרקעין - מקור הסמכות למתן צו מניעה מקרקעין הוא בסעיף 75 לחוק בתי המשפט המסמיך את בית המשפט לתת צו מניעה בין היתר במקרים של הפסקת בניה, מכירת נכס, שימוש בנכס, שינוי ייעוד, מניעת כניסה או פלישה, פירוק שיתוף, רישום הערת אזהרה הריסת נכס ופינוי.

צו מניעה להפסקת בניה - בעל מקרקעין יכול להגיש בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור את המשך ביצוע עבודות הבניה במקרקעין במסגרת תביעה לפיצויים שהגיש שעילתה נזקים שנגרמו לנכס שלו עקב עבודות הבניה.

צו מניעה נגד היתר בניה - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה זמני האוסר על לבצע כל שינוי ביחס לרכוש או לבקש היתר בניה בניסיון לפגוע בזכויות הקניין החוקיות של המבקש תוך התעלמות מן העובדה שהמבקש הוא הבעלים של הנכס. הוכחת עילת התביעה צריכה להיעשות על בסיסן של ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה. בשלב זה, לא מוטלת על בית המשפט החובה לנתח את הראיות ולדון בהן בצורה מקיפה.

צו מניעה נגד פעולות בבית משותף - ניתן לבקשה צו מניעה זמני אשר יורה לשכן או למי מטעמו, להפסיק לאלתר עבודות בניה או שיפוץ אותן הוא עושה ברכוש המשותף בבית משותף או להימנע מלעשות עבודות בניה או שיפוץ בשטח פרטי שגורם לנזק עקיף לאחד הדיירים.

צו מניעה נגד שכן - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה קבוע שיאסור על השכנים לבצע עבודות בנייה אשר פוגעות בזכויות הקניין ברכוש המשותף ברכוש פרטי או בזכות שימוש בחלקים מסויימים מהרכוש המשותף שעבודות הבניה ימנעו את השימוש בהם.

צו מניעה לאכיפת הסכם - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה זמני, אשר יורה לאדם פרטי או לקבלן להימנע ולהתקשר בהסכם למכר דירה עם כל גורם אחר שאינו המבקש.עד למתן פסק דין בבקשה לפסק דין הצהרתי, בה מתבקש בית המשפט לקבוע כי הסכם בין המבקש למוכר הוא הסכם מחייב ובר תוקף ממועד חתימתו על ידי הקונה.

צו מניעה הפרת חוזה - ניתן להגיש בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד ולהורות להימנע מלחתום על חוזה אחר ו/או מלמנות גורם כלשהו מלחתום הסכם אחר.

צו מניעה בנושא שכירות - ניתן להגיש בקשה למתן צווים זמניים שתכליתם איסור להתקשר בהסכם לשכירות במטרה לאפשר אכיפת הסכם שכירות אחר שנחתם בין הצדדים ביחס לדירה או הסכם מכר. בנוסף, נדרש בית המשפט, להביא בחשבון את השיקול בדבר "מאזן הנוחות", קרי הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן צו המניעה הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני.

צו מניעה בהוצאה לפועל - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה זמני לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל לפינוי מדירת מגורים בטענה כי יגרם למבקש נזק שכן הוא חפץ במכירת הבית במקרה זה יש לשכנע את בית המשפט כי המחלוקת הכספית בדבר אופן החלוקה של הכספים שיתקבלו מהמכירה יעצרו את מימוש המשכנתא.

צו מניעה למימוש ערבות בנקאית - ניתן להגיש בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על מימוש ערבות בנקאית אוטונומית אשר ניתנה מטעם המבקש על רקע הדין חילוקי דעות כספיים שנתגלעו בין הצדדים בעת ביצוע הסכם כשכל אחד מהם טוען לחוב שחב לו הצד שכנגד.

צו מניעה חילוט ערבות בנקאית - ניתן להגיש בקשה למתן צו מניעה האוסר לחלט ערבות בנקאית שנועדה לערוב לתשלום כל סכום (בגבולות הערבות) שיגיע מאת המבקש בקשר עם חוזה והאוסר לפרוע את הערבות הבנקאית עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית בבית המשפט.

צו מניעה במכרז - ניתן להגיש בקשה למתן צו מניעה קבוע המורה לבטל מכרז מפאת פגם בעריכתו או מפאת טעות או להגיש בקשה לצו מניעה זמני להקפאת מכרז כדי לשמור על המצב הקיים, ולגשר בין האינטרסים של הצדדים בפרק זמן הביניים, עד למתן פסק הדין.

צו מניעה לשון הרע - צו מניעה נגד פרסום לשון הרע - קיימים 2 מצבים שבהם ניתן לעתור לצו מניעה בעילה של פרסום לשון הרע. במקרה הראשון, הפרסום כבר נעשה והנפגע מבקש שהמפרסם לא יחזור על הפרסום. במקרה השני הפרסום עדיין לא נעשה, אולם הנפגע חושש שאדם כלשהו, עומד להוציא את דיבתו רעה והוא מבקש למנוע מראש את הפרסום.

ניתן ליתן צו מניעה בשני המקרים, שכן הציווי יכול שימנע המשך פרסומו של לשון הרע שכבר פורסם, ויכול שימנע פרסום בעתיד של לשון הרע שטרם פורסם. בית-המשפט העליון אף הוסיף כי בתי-המשפט מוסמכים ליתן צווי מניעה האוסרים פרסום עתידי, אולם מתן הצווים הללו נתון לשיקול דעתו של בית-המשפט.

צו מניעה נגד פיטורים - השבת עובד לעבודה באמצעות צו מניעה קבוע תעשה במקרים חריגים ובהתחשב, בין היתר, בנסיבות הפיטורים, מאפייני מקום העבודה, יכולתם של העובד והמעסיק לשתף פעולה, משך התקופה שחלפה מיום הפיטורים, ואם השבת העובד למקום עבודתו תפגע באורח קשה ביחסי העבודה התקינים במקום העבודה.

דרך המלך בפיטורים שלא כדין הנה הכרזה על בטלותם לנוכח פגמים שנפלו בהליך הפיטורים ועל כן קמה לעבוד הזכאות לאכיפת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו ובחלק מהמקרים בית הדין לעבודה יעתר לבקשתו למתן צו מניעה זמני נגד פיטורים עד להכרעה בתביעה העיקרית שיגיש להכריז על בטלות פיטוריו .עם זאת, בחלק מהמקרים הסעד הטבעי במקרים של פיטורים שלא כדין הוא סעד כספי ויש גישה לפיה דרך המלך בפיטורים שלא כדין איננה השבה לעבודה, כי אם תשלום פיצויים לעובד המפוטר.

צו מניעה נגד פיטורי עובדת בהריון - צו מניעה להחזרת עובדת מפוטרת בהריון לעבודתה הוא סעד שבשיקול דעת. בית הדין לעבודה יבחן את את כלל נסיבות העניין ובין היתר ייתן דעתו לאלה: האם נפל פגם בהליך הפיטורים; האם הפגם יורד לשורשו של עניין; האם מדובר בפיטורים הנגועים בשרירות או בחוסר תום לב. יש לבצע את מלאכת האיזון באופן מידתי וסביר ורק אם המקרה נכנס בגדר הכללים יש ליתן צו מניעה נגד הפיטורים.

צו מניעה נגד עובד - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה נגד עובד האוסר עליו לעבוד אצל מתחרה תוך הגבלת להגבלת חופש העיסוק של העובד כך שלא יתחרה במעביד, לא יעשה שימוש בסודותיו המסחריים במסגרת תביעה לפיצויים כספיים וגזילת סוד מסחרי.

צו מניעה לשמירת סודיות - ניתן להגיש צו מניעה נגד עובד שחתם על כתב התחייבות לשמירת סודיות במסגרת חוזה עבודה שלא לעסוק בעסק הפועל בתחום מסוים, שלא להיות קשור לחברות מסוימות ולצוות זמנית על חברות אלו שלא להעסיק את העובד וכן צווים נוספים העוסקים בסודות של מבקש הצו.

צו מניעה נגד פניה ללקוחות - גישת בית המשפט היא כי קשר ויחסי אמון, לרבות ההיכרות של איש המכירות את הלקוחות של המעסיק, את הרגלי הרכישה שלו ואת העדפותיו - הם הסוד המסחרי הראוי להגנה, שכן אלה נותנים לעובד (לאחר שעזב את מקום העבודה) יתרון ועדיפות על פני כל אדם אחר שינסה למכור מוצרים ללקוח. במקרה כזה המעסיק של איש המכירות יכול להגיש בקשה לצו מניעה אשר יאסור עליו לפנות למי מלקוחותיו לצורך מטרה מסחרית כלשהי שבה איש המכירות משמש כמוכר, בעצמו או מטעם אחרים ושמי מלקוחות המבקש הינו הקונה בטענה רשימת הלקוחות הינה מידע עסקי, שאינו נחלת הרבים והוא אינו ניתן לגילוי בנקל על ידי אחרים.

צו מניעה נגד עברה יזומה - החלטת ההעברה היזומה הינה בגדר הפררוגטיבה הניהולית השמורה למעסיק בכל הנוגע לארגון מקום העבודה, עם זאת מורים יכולים להגיש בקשה למתן צו מניעה האוסר על העברתם היזומה מתפקידם כמורים בבית הספר מסוים לבית ספר אחר, ולהורות על החזרתם למשרה בבית הספר בו לימדו בטענה כי נמצא פגם משפטי המצדיק התערבות בית הדין לעבודה. ניתן לטעון כי לפגמים בהתנהלותם של גורמים בבית הספר וכי לא ניתנה למורה הזדמנות להביע עמדתו בכתב ובעל פה בפני הדרגים המוסמכים, ועניינם לא נדון בוועדות שימוע.

צו מניעה נגד שינוי תנאי עבודה - עובד שתנאי עבודתו שונו רשאי להגיש בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על מעסיקו להעביר אותו מתפקידו הנוכחי והאוסר כל שינוי בתפקידו ובתנאי עבודתו.

ערעור על צו מניעה - הכלל הוא כי ערכאת הערעור אינה מתערבת בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בהחלטתה ליתן או להימנע מליתן צו מניעה, אלא במקרים חריגים ובנסיבות יוצאות דופן. ההלכה היא כי בית הדין לעבודה לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעת המעביד , בהעדר טעם משפטי המצדיק ולכן יש צורך בעורך דין מומחה בהוצאת צווי מניעה.

צו מניעה נגד שביתה - השיקולים המנחים את בתי הדין לעבודה בכל הנוגע והמתייחס למתן צו מניעה נגד שביתה, הם שיש להפעיל אמות מידה שונות שעה ששביתה מוכרזת על ידי ארגון העובדים היציג המוסמך לעומת שביתה שלא הוכרזה או אושרה על-ידו, ולמותר לציין כי הכף נוטה יותר לכיוון למתן צו שכזה שעה שהשביתה פרצה שלא על-פי הכרזה של הארגון המוסמך. בית הדין לעבודה יבחן אם השביתה היתה "צעד ראשון", או אחד הצעדים הראשונים או שהיא באה לאחר נסיון כן שלא צלח, להגיע להסכם, וכן אם מדובר ב"שביתת אזהרה" בת כמה שעות, או יום אחד, או שביתה ללא הגבלת זמן.

צו מניעה בנושא סימן מסחרי - ניתן הגיש בקשה למתן צו מניעה זמני או קבוע, שיאסור על שיווק מוצר בטענה להפרת סימן מסחרי. סעיף ‎1 לפקודת סימני מסחר קובע, כי שימוש "בסימן מסחר רשום" או ב"סימן הדומה לו" לגבי טובין מאותו הגדר, מהווה הפרת סימן מסחר. כשמדובר בסימן שהוא דומה לסימן הרשום - להבדיל מסימן זהה לו - על הטוען להפרה להוכיח כי הסימן הנחשד בהפרה דומה לסימן הרשום עד כדי הטעיית הציבור.

צו מניעה נגד הפרת זכויות יוצרים - הבעלים של זכויות היוצרים יכול להגיש בקשה למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על אדם או חברה לעשות שימוש ביצירה משום שלטענת המבקש הוא הבעלים של זכויות היוצרים עליה. חשוב לציין כי בעל דין המגיש בקשה לצו מניעה נוטל על עצמו את הסיכון כי בסופו של הליך תביעתו העיקרית תדחה והוא יצטרך לפצות את הצד שכנגד בגין נזקים שנגרמו עקב מתן הצו.

צו מניעה נגד הפרת מדגם - ניתן להגיש בקשה למתן צו מניעה שיאסור על אדם או חברה להפר מדגם רשום, בין על ידי מכירה של מוצר דומה או זהה ובין בכל דרך אחרת; וכן לחייב את המפר לפצות את מבקש הצו בגין הנזקים הכספיים שנגרמו לו עקב הפרתו של המדגם.

צו מניעה נגד שימוש בסוד מסחרי - במידה ומגלים כי מישהו עושה שימוש בסוד ללא רשות לאור ניתן להגיש לבית המשפט תביעה לצו מניעה לאסור לעשות שימוש בתוכנות בסוד המסחרי, לפנות ללקוחות ולהורות על הפקדת כל העתקי הסוד המסחרי וקבצי המידע במזכירות בית המשפט. בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות הוגדר "סוד מסחרי": מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

צו מניעה נגד שימוש בשם (גניבת עין) - ניתן לבקש לצו מניעה זמני שיאסור על שימוש בשם או בסימן דומה לו עד כדי להטעות, ובכך לעשות שימוש אסור במוניטין של המבקש. כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקש להראות כי השם בו עושים שימוש רכש מוניטין, וקיים חשש שהציבור יטעה לחשוב שהסימן בו עושים שימוש קשור אליו.

צו מניעה נגד פינוי - על מנת להעניק צו מניעה זמני האוסר על מימוש הליכי הפינוי של מדירה או מכל נכס אחר, יש לעמוד בתנאי תקנות סדר הדין האזרחי ולהציג בפני בית המשפט באמצעות עורך דין להוצאת צו מניעה ראיות מהימנות לעילת התביעה וכי הנזק שיגרם אם לא ייתן הצו, עולה על הנזק שיגרם למבקש הפינוי.

צו למניעת הטרדה מאיימת - ניתן להגיש לבית משפט השלום בירושלים בקשה במעמד צד אחד לצו מניעת הטרדה מאיימת, האוסר לאיים על הנפגע, לבלוש אחר הנפגע, ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר, להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות ולשאת או להחזיק נשק.

צו מניעה גן ילדים - במקרה של בניית גן ילדים בקרבת מקום מגורים שעלול להוות מטרד מעתיד או גן ילדים קיים שמהווה מטרד ניתן להגיש בקשה לקבלת צו מניעה נגד פתיחת גן ילדים אשר יאסור על הקמתו או המשך הפעלתו של גן הילדים. למרות מדיניות אי-האכיפה של דיני התכנון והבניה נגד מפעילי גני ילדים ללא היתר לשימוש חורג והשלכתה על כוחו של בית המשפט רשאי בית המשפט להורות על סגירת גני ילדים נטולי היתר.

צו מניעה נגד פרסום - במקרים שבהם פרסומים בכלי תקשורת מסוים כוללים כתבות ותגובות שקריות שיש בהן הטחת רפש ודברי בלע נגד אדם מסוים המגיעים לכדי לשון הרע כמשמעותו בחוק אסור לשון הרע ניתן להגיש צו מניעה נגד פרסום הדברים. אם כי גישת בית המשפט היא כי התרופה הטבעית לפגיעה אסורה בשם הטוב היא תרופת הפיצויים. בדרך כלל תרופה זו היא עדיפה על פני המניעה המוקדמת שכן היא מונעת פגיעה בחופש הביטוי בטרם הוכרעה השאלה אם קיימת אחריות בגין לשון הרע.

צו מניעה לעיכוב מימוש משכנתא - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה זמני להורות על עיכוב הליכי מימוש משכנתא שנקט בנק בהוצאה לפועל עד לבירור טענות המבקש בתביעה.גישת בית המשפט היא כי הקשר בין הבנק לבין הלקוח הוא ביסודו קשר חוזי. ככלל נערך החוזה בכתב ועל הרוב החוזה הוא אחיד, אך מערכת היחסים בין הבנק לבין לקוחו אינה מתמצת באותו חוזה שבכתב. ולכן בית המשפט ישקול 2 היבטים (1) סיכויי התביעה העיקרית: האם עומדת שאלה רצינית לדיון.(2) מאזן הנוחות בין הצדדים: האם אי מתן הצו עלול להסב נזק גדול יותר למבקש מאשר נזק שעלול להיגרם ממתן הצו לבנק המתנגד לצו.

צו מניעה נגד רעש - במקרה של רעש בלתי סביר במקום מגורים, ניתן לפנות למומחה אקוסטיקה לצורך הכנת חוות דעת באשר לרעש בלתי סביר המהווה חריגה משמעותית מהמותר ע"פ התקנות. ניתן להגיש בקשה לצו מניעה זמני עד להכרעה בתביעה לקבלת צו מניעה קבוע, בגין מטרד ליחיד שנגרם כתוצאה מהרעש.

צו מניעה נגד חברת החשמל - במקרים של שימוש בלתי חוקי בחשמל ניתן להגיש בקשה למתן צו מניעה האוסר על חברת החשמל לנתק את המבנה בו מתגורר מבקש הצו מזרם החשמל עד להכרעה בתביעה העיקרית בנושא חבלה במונה חשמל.

צו מניעה האוסר על ניתוק מים - ישנם מקרים בהם ניתן להורות על ניתוק המים בנסיבות של חריגות בניה או העדר רישיון עסק. במקרה כזה ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו מניעה זמני עד להכרעה בתביעה. סמכות הניתוק הינה לרשות המוסמכת להורות כך, זאת גם אם ההוראה לביצוע הניתוק בפועל תופנה כאמור לספק המים. גישת בית המשפט היא כי כל מה שאינו מצוי בתחום האיסור הוא בגדר "מותר" כלל זה רלוונטי כאשר מדובר באדם פרטי ואולם שעה שמדובר ברשות ציבורית, היפוכו של דבר הוא הנכון, כל מה שלא הותר לה בחוק, אסור לה לבצע.

צו מניעה לאסור שימוש - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה זמני לאסור לעשות שימוש במוצר או בנכס וכן להרוס ולסלק כל בניה שנבנתה ככלל כדי לשמר מערכת נסיבות קיימת עד למתן פסק הדין, כך שבהינתן פסק הדין לזכות התובע, לא ימצא עצמו התובע ניצב בפני שוקת שבורה

צו מניעה נגד בניית אנטנות סלולריות - ניתן להגיש בקשה לצו מניעה קבוע האוסר על הקמת מתקן אנטנות סלולריות בטענה כי בוא מהווה מטרד ליחיד ומטרד לציבור, כמשמעותם בסעיפים 43 - 44 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) וגורם לנזק בריאותי למבקש הצו בהיותו מתקן המסכן את הבריאות. השאלה הראשונה שיציב לעצמו בית המשפט הדן בבקשה למתן צו מצניעה זמני היא אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה .

צו מניעה בקובע חובת בוררות - במקרה שצדדים לחוזה התחייבו ליישב את הסכסוך ביניהם באמצעות בוררות ניתן להגיש בקשה לצו מניעה מלפנות לערכאה שיפוטית אחרת. ניתן לבקש מבית המשפט להפעיל את סמכותו ליתן סעדי עזר בהליך בוררות על-פי סעיף 16 חוק הבוררות.

צו מניעה במסגרת הסכם פשרה - האם הפרת הסכם פשרה תבטל אוטומטית את צו המניעה אשר ניתן במסגרתו ? גישת בית המשפט היא כי הסכם פשרה שקיבל תקף של פסק דין, הפרתו ע"י צד אחד, אינה מזכה את ביטולו של פסק הדין, וגם לא של צו המניעה. פסק דין בפשרה הוא יציר כפיהם של הצדדים, ואינו מושתת אלא על ההסכם שעשו, הסכם כזה אין בית המשפט רשאי לבטל או לשנות כל עוד אין פגם בו, עם זאת יתכן שקיימים שיקולים מיוחדים לגבי צו-מניעה שניתן בהסכמה. מתן צו-מניעה כסעד מן היושר, מסור לשיקול דעתו של בית המשפט, ואפילו הסכימו הצדדים בחוזה, שבמקרה של הפרה ינתן הצו, בית המשפט אינו חייב לאכוף את ההסכם.

צו מניעה בעניין צוואה - במקרה של התנגדות לצו קיום צוואה, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד כדי למנוע הברחת נכסים. הצידוק למתן הצו נעוץ לעיתים בדוחק הנסיבות. במסגרת "מאזן הנוחות" על בית המשפט לערוך איזון בין האינטרס של התובע שהנתבע לא יכשיל בתקופת הביניים שעד למתן פסק הדין את ביצועו, לבין האינטרס של הנתבע שזכות קניינו לא תיפגע יתר על המידה על יסוד תשתית ראייתית בלתי מלאה.

צו מניעה בעתירה מנהלית - בקשה למתן צו מניעה תוגש בנפרד מן העתירה המנהלית. בבקשה יפורטו העובדות והנימוקים התומכים בה, ויכול שתפנה לעובדות ולנימוקים שבעתירה העובדות בכתב הבקשה יאומתו בתצהיר. בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי לדחות את הבקשה לצו ביניים בעתירה מנהלית על הסף, להחליט בבקשה על יסוד כתב הבקשה והתגובה בלבד, או על יסוד הדיון במעמד הצדדים. אם ראה בית המשפט כי השהיית ההחלטה בבקשה עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור, רשאי הוא ליתן צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד ומשנתן צו ארעי, יקבע בו מועד למתן תגובה או לדיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולהתנות את מתן הצו בערובה או בתנאי אחר שיקבע, לפיצוי נזק שייגרם למשיב מהוצאת הצו.

צו מניעה לפני הגשת תביעה ייצוגית - האם ניתן לעתור לצו מניעה זמני בטרם אושרה הגשת תביעה ייצוגית ?הלכה היא כי צו מניעה זמני הינו סעד טפל לתביעה, ואין הוא בא, למעט במקרים חריגים, אלא לאחר שהוגשה התביעה הייצוגית כדין ובמסגרתה. כלל הוא שאין נותנים לבעלי דין צו מניעה זמני, אלא בגדר תביעה שהוגשה המגלה עילה. לכן, נוהגים רק במקרים מיוחדים לתת לבעל דין סעד זמני לפני אישור התביעה הייצוגית וזאת גם רק בתנאי שתוגש תובענה תוך זמן קצר.

צו מניעה אלימות במשפחה - במקרים של אלימות במשפחה ניתן לקבל צו מניעה קבוע האוסר על הבעל להיכנס לדירתו או לשהות בה.

צו מניעה נגד עמותה - בית המשפט מוסמך להורות על מתן צו מניעה נגד עמותות וכן להטיל על עמותה הוצאות גבוהות בגין בזבוז זמנו של בית המשפט.

צו מניעה בנושא מניות ואופציות - במסגרת תביעות בדיני חברות ניתן לבקש צו מניעה האוסר על מימוש אופציה למכירת מניות אלא אם כן יתקיימו תנאים מסוימים כגון זכות ראשונים או הודעה מראש של על כוונה למכור את המניות.

צו מניעה הסכם קיבוצי - עובדים רשאים לפנות לבית הדין לעבודה בתביעה ובקשה למתן צו מניעה לאסור על המעביד לחתום על הסכם קיבוצי בענייני זכויות שכר, פנסיה וכו'. גישת בית הדין לעבודה היא כי סעד למניעת חתימה על הסכם קיבוצי בין צדדים ליחסי עבודה קיבוציים, נוכח האוטונומיה הנתונה לצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים הינו סעד שבית הדין לעבודה לא ימהר לתת, אלא בנסיבות בהן מתקיימים טעמים כבדי משקל, דוגמת פגיעה בזכויות מוקנות או בזכויות חוקתיות.

צו מניעה ארעי - במקרים דחופים שאינם מאפשרים המתנה לשמיעת הבקשה לצו מניעה במועד הדיון במעמד הצד שכנגד מחשש שיגרם למבקש הצו נזק חמור, הבקשה לצו מניעה תישמע באופן מיידי במעמד צד אחד. בית המשפט יתן צו מניעה ארעי לתקופה קצרה בלבד. צו מניעה ארעי בניגוד לצו מניעה זמני תקף אך ורק עד לשמיעת הבקשה במעמד שני הצדדים ויינתן רק במקרים מיוחדים ויוצאים מהכלל.

צו מניעה בנושא גירושין - ניתן לבקש צו מניעה נגד שינוי מקום מגורים רחוק של אחד מבני הזוג לאחר הגירושין. החוק קובע כי שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, ועניין זה כולל בחובו את הזכות, ואת החובה לקבוע את מקום מגוריהם. כאשר ההורים אינם מגיעים לכלל הסכמה ביניהם ומצויים במחלוקת באשר למקום מגוריהם של הילדים, יקבע זאת בית המשפט.

צו מניעה נגד הסגת גבול - במקרים של עוולה של הסגת גבול בהתאם לסעיף 29 לפקודת הנזיקין ניתן להגיש לבית המשפט או במקרים מסויימים למפקח על רישום המקרקעין בקשה לצו מניעה האוסר להיכנס לשטחו של מבקש הצו.

צו מניעה נגד המדינה - בעבר אסור היה לתת כנגד המדינה סעד של אכיפה או צו מניעה. בתי המשפט מתחו ביקורת נוקבת על חוק זה, שיש בו כדי להפלות בין רשות שלטונית לבין כל אזרח.כיום יכול בית-המשפט לתת סעד זמני לאזרח כנגד המדינה. עם זאת יש הטוענים כי צריך להבחין בין פעולותיה של המדינה במישור הפרטי לבין פעילותה במישור הציבורי.

עורך דין מכניס צו מניעה לתיק