עורך דין אזרחי מסחרי

משפט אזרחי מסחרי

תביעות אזרחיות

תביעה נגד זכיין

תביעה של זכיינים

עורך דין זכיינות

תביעה נגד רואה חשבון

רשלנות מקצועית רואי חשבון

תביעה נגד אדריכל

רשלנות מקצועית אדריכל

רשלנות מקצועית של מהנדס

תביעות נגד מהנדסים

רשלנות מקצועית של עורך דין

ביטול הסכם שכר טרחה עם עורך דין

רשלנות מקצועית של עורך דין מקרקעין

תביעה נגד עורך דין

החלפת עורך דין

רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין

רשלנות מקצועית של סוכן ביטוח

תביעה נגד סוכן ביטוח

תביעות נגד שמאי מקרקעין

תביעה נגד בנק

תביעה נגד עיתון

עורך דין לשון הרע

עורך דין סטארטאפ

עורך דין דיני אינטרנט

עורך דין זכויות יוצרים / עורך דין הפרת זכויות יוצרים

עורך דין סין

עורך דין תביעות כספיות

עורך דין הלוואות

עורך דין קניין רוחני

עורך דין בנקים

עורך דין חוזים

עורך דין ירושות וצוואות

עורך דין התנגדות לצוואה

 

עורך דין פירוק חברה

פירוק חברה מרצון

פירוק מרצון

פירוק חברה על ידי עובדים

זכויות עובדים בפירוק חברה

פירוק חברה על ידי בעל מניות

פירוק חברה לא פעילה

פירוק חברה עם חובות

פירוק חברה על ידי בית משפט

פירוק חברה על ידי נושה

הברחת נכסים חברה

פירוק חברה מן הצדק ומן היושר

בקשה למתן הוראות

העדפת נושים בפירוק חברה

פירוק שותפות

פירוק שותפות לא רשומה

פירוק שותפות עסקית

פירוק שותפות מוגבלת

פירוק שותפות בחברה בע"מ

 

 

עורך דין בוררות

ביטול בוררות

ערעור על פסק בוררות

בקשת ביטול פסק בוררות

החלפת בורר

אכיפת פסק בוררות חוץ

אכיפת פסק בורר

ביטול פסק בוררות

אישור פסק בוררות חוץ

בקשה לאישור פסק בורר

פסק ביניים בוררות

הסכם בוררות

ביטול הסכם בוררות

ערעור על החלטת ביניים של בורר

תגובה לבקשה לביטול פסק בורר

סעיף בוררות

תניית בוררות

 

עורך דין פשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

הפטר מחוב מזונות

פשיטת רגל פעם שניה

פשיטת רגל של העיזבון

פשיטת רגל גירושין

 

עורך דין הוצאה לפועל

סגירת תיק הוצאה לפועל

עורך דין עיקולים

עיקול זמני לפני הגשת תביעה

עיקול צד ג' הוצאה לפועל

עיקול צד שלישי / עיקול צד ג'

מימוש משכנתא

התנגדות למימוש משכנתא

חקירת יכולת

טענת פרעתי

כשלון תמורה

כשלון תמורה מלא

כשלון תמורה חלקי

כשלון תמורה חלקי בלתי קצוב

 

ביצוע שטר בהוצאה לפועל

התנגדות לביצוע שטר

עורך דין דיני שטרות

עורך דין ביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר טענת פרעתי

התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

התנגדות לביצוע שטר טענת קיזוז

התנגדות לביצוע שטר רשות להתגונן

התנגדות לביצוע שטר אוחז כשורה

איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר טענות הגנה

טענת פרעתי חלקית

טענת פרעתי קיזוז

התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

התנגדות לביצוע שטר חוב מזויף

התנגדות לביצוע שטר שהתקבלה

התנגדות לביצוע שטר דוגמא

התנגדות לביצוע שטר שיק ביטחון

התנגדות לביצוע שטר שיהוי

התנגדות לביצוע שטר התיישנות

התנגדות לביצוע שטר חוב

התנגדות לביצוע שיק גנוב

התנגדות לביצוע שטר צד ג'

התנגדות לביצוע שטר עיכוב הליכים

התנגדות לביצוע שטר כשלון תמורה

ערעור על התנגדות לביצוע שטר

ערעור על דחיית התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר ערב

התנגדות לביצוע שטר חברה

התנגדות לביצוע שטר נטל ההוכחה

התנגדות לביצוע שטר משכנתא

התנגדות לביצוע שטר משכון

התנגדות לביצוע שטר תצהיר

 

עורך דין ביטול עיקול

ביטול עיקול חשבון בנק

ביטול הגבלה על חשבון בנק

הסרת עיקול חשבון בנק

ביטול הגבלת רישיון נהיגה הוצאה לפועל

ביטול עיקול מס הכנסה

ביטול עיקול ארנונה

ביטול עיקול זמני

ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

עיקול משכורת

 

עורך דין מחיקת חובות

מחיקת חובות לעירייה

מחיקת חובות לביטוח לאומי

מחיקת חובות ארנונה

 

עורך דין ביטול עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מהארץ

בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בית דין רבני

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ללא ערבים

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ מזונות

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ גירושין

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לאחר הפטר מותנה

ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ

 

עורך דין מכניס מסמכים לתיק