עורך דין פשיטת רגל | עו"ד רונן פרידמן

זקוקים לעורך דין פשיטת רגל ? פנייה מוקדמת לעורך דין מומחה לפשיטת רגל, תאפשר לכם לבחון את כל האופציות המשפטיות העומדות בפניכם ולהוות את הגורם המכריע בדרך לסיום ההליכים בצורה חלקה ומהירה ופתיחת דף חדש.

המשבר הכלכלי הנוכחי גרם לגידול משמעותי בכמות הפניות לעורכי דין העוסקים בפשיטת רגל. בעקבות כניסת החוק החדש לתוקפו, מה שנקרא עד ספטמבר 2019 "פשיטת רגל" נקרא היום "חדלות פירעון", עם זאת, גם לפני משבר הקורונה וגם טרם כניסתה לתוקף של הרפורמה החדשה, היה גידול בשנים האחרונות בכמות הבקשות לפשיטות הרגל. (א) מהי הרפורמה החדשה בפשיטת רגל ?

על הליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019, חל חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שחליף את פקודת פשיטת הרגל בניסיון ליצור לייעל את ההליך וליצור מספר שינויים שיאפשרו את שיקומו הכלכלי של החייב, כגון צמצום גביית הריביות הגבוהות שהצטברו, בניסיון לקדם את שילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים. (ב) מהי "פשיטת רגל" ?

קיימים מקרים בהם ברור שאדם לא מסוגל לפרוע את החובות שלו ואין שום אלטרנטיבה מעשית, כגון מכירת העסק, מכירת דירה בבעלותו או רכוש פרטי אחר, שתוכל להושיע אותו. "פשיטת רגל" היא למעשה מעמד משפטי שנקבע על ידי בית המשפט, בעקבות בקשה של אדם שנקלע לחובות כספיים או בקשה של הגורמים להם הוא חייב את הכסף (הנושים). הוכחת חוב בפשיטת רגל נעשית באמצעות תביעת חוב המוגשת ע"י הנושים.

 

(ג) מה זה "חדלות פירעון" ?

חדלות פירעון היא מצב בו אדם מעוניין לשלם את חובותיו לנושים, אולם אין לו אפשרות מעשית לעשות זאת. התנאי להתחלת הליכי חדלות פירעון הוא חוב של 50,000 ש"ח במקרה אדם פרטי ו-75,000 ש"ח במקרה של חברה. אדם פרטי שיש לו חובות מעל 150,000 ש"ח, יגיש בקשה להליכי חדלות פירעון לממונה לחדלות פירעון במשרד המשפטים. חובות של אדם פרטי שהחובות שלו נמוכים מסכום זה יתנהלו בפני רשם ההוצאה לפועל ולא בבית המשפט.

 

אדם בפשיטת רגל מראה שהכיסים שלו ריקים

 

5 דברים נוספים שחשוב לדעת על החוק החדש - לגבי אדם פרטי

##(א)## הליכי חדלות פירעון יתנהלו בבתי משפט שלום ספציפיים. ##(ב)## לממונה על הליכי חדלות פרעון ניתנה סמכות לנקוט בהליכים פליליים כנגד חייבים שמנסים לנצל את הליכי חדלות הפירעון לרעה ע"י הברחת נכסים בכדי להתחמק מחובות. ##(ג)## חוק החדש קובע הליך שנועד לצמצם את היקף שיקול הדעת של בית המשפט. ##(ד)## בהתאם לחוק החדש, החייב נקרא כיום "יחיד", הכונס הרשמי (הכנ"ר) נקרא "הממונה על הליכי חדלות פרעון" וצו כינוס נקרא "צו לפתיחת הליכים". ##(ה)## רשם חדלות פירעון יכול לזמן ישיבת הסדר תשלומים, בא ישתתפו החייב והנושים במטרה להגיע להסדר בין הצדדים.

 

5 דברים נוספים שחשוב לדעת על החוק החדש - לגבי חברות

##(א)## הליכי חדלות פירעון של חברות ימשיכו להתנהל בבית המשפט המחוזי (כפי שנעשה גם בחוק הישן). ##(ב)## אסור לחברה שהגישה בקשה לצו פתיחת הליכים לבצע עסקאות חריגות ללא אישור בית המשפט. ##(ג)## במסגרת הקפאת הליכים לא יהיה ניתן לפתוח הליכי גבייה של חובות עבר נגד התאגיד או להמשיך בהליכי גבייה שטרם הושלמו. ##(ד)## במסגרת ההליך תתקבל החלטה האם להורות על פירוק התאגיד או על הפעלתו לצורך שיקומו הכלכלי. ##(ה)## במקרים חריגים ניתן להקפיא הליכים גם נגד נושא משרה בתאגיד

 

(ד) מה המטרה של פשיטת רגל / חדלות פירעון ?

המטרה המרכזית היא להגן על אדם שהוכרז כפושט רגל מהליכים ותביעות שהוגשו נגדו על ידי הנושים, באמצעות הפקעת הרכוש שנותר לו, כדי לנסות ולהחזיר ולו באופן חלקי את החובות לנושים.
פשרה לחיצת יד ופטיש בית משפט
(ה) באילו מקרים מקובל לבקש פשיטת רגל / חדלות פירעון ?

קיימים מקים רבים אשר בגללם אדם נקלע לחובות שהוא לא מסוגל לשלם: ##(א)## התנהלות כלכלית לא טובה (לדוגמא: השקעת יתר בפרסום העסק ללא תוצאות) ##(ב)## משבר כלכלי שפוגע בעסקיו (לדוגמא: משבר נגיף הקורונה). ##(ג)## פריצת דרך טכנולוגית שהופכת את העסק שלו ל"מיותר" בין לילה (לדוגמא: השפעת עידן האינטרנט על עסקים שמכרו דיסקים ותקליטים). ##(ד)## התנהלות יומיומית כושלת בעסק (לדוגמא: העסקת יותר מדי או פחות מדי עובדים). ##(ה)## פשיטת רגל בעקבות גירושין. ##(ו)## לעיתים "סתם" חוסר מזל (לדוגמא: שריפה או הצפה בעסק). כל אלו עלולים להותיר לגרום לבעל העסק לנסות ולהשתקם באמצעות לקיחת הלוואות ולהותיר אותו עם חובות גבוהים מאוד.

 

(ו) מהו צו הפטר ?

צו הפטר פוטר את החייב מכל חובות שלו, למעט חובות שנוצרו במרמה, חוב מזונות ותשלום עונשי (קנסות). אחת המטרות של עורך הדין לפשיטות רגל וחדלות פירעון היא ליווי החייב עד לפרעון החובות וקבלת צו הפטר. צו הפטר ניתן על ידי בית המשפט לבקשת חייב או לבקשת הכונס הרשמי ויכול במקרים מסוימים להינתן משיקולי צדק ולהותיר את הנושים במצב בו החוב לא ישולם להם לעולם.

 

10 דברים נוספים שחשוב לדעת על פשיטת רגל

##(א)## מצב של פשיטת רגל יכול לקרות גם לשכירים. ##(ב)## בית המשפט רשאי, לבטל את הליכי פשיטת הרגל בכל שלב בהתאם לבקשת המנהל המיוחד, כונס הנכסים הרשמי או הנושים. ##(ג)## באופן עקרוני, הליך של פשיטת רגל בפעם השניה הינו אפשרי. ##(ד)## במקרה שאדם עם חובות נפטר ניתן להגיש בקשתפשיטת רגל של העיזבון. ##(ה)## תנאי להכרזה על פשיטת רגל הוא תום הלב של החייב בתקופה שצבר את החובות ולאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל. ##(ו)## במקרה של העדפת נושים או הברחת נכסים מצד החייב, ניתן להורות על ביטול הענקה. ##(ז)## מטרתו של הסדר נושים הוא למנוע התנהלות ארוכת שנים ולהביא לסיום מהיר של הליכי פשיטת הרגל. ##(ח)## לנושה מובטח בפשיטת רגל יש מעמד מיוחד. להגדרת "נושא מובטח" לחצו כאן. ##(ט)## עיכוב הליכים בפשיטת רגל לא מאפשר להפעיל כנגד החייב סנקציות כגון מאסר ועיקול רכוש, עם זאת בדרך כלל מוטלת על החייב הגבלה של עיכוב יציאה מן הארץ ממועד מתן צו כינוס נכסים והיא תישאר בתוקף עד סופו של ההליך. ##(י)## במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן להורות על מימוש נכס לפירעון החוב.

 

(ז) איך חיים ב"פשיטת רגל" ?

לאחר הכרזה על חייב כפושט רגל, הנכסים של החייב עוברים לנאמן לצורך מכירתם, חייו של החייב משתנים ומוטלים עליו מספר איסורים: ##(א)## איסור על הקמת חברה. ##(ב)## איסור להיות בעל מניות בחברה. ##(ג)## איסור על שימוש בכרטיסי אשראי. ##(ד)## סיווג כלקוח מוגבל בבנק.

 

(ח) ייצוג חייבים בפשיטת רגל / חדלות פירעון

הליכי פשיטת רגל עלולים להיות ארוכים ומתישים ולכן חשוב שילווה אתכם עורך דין מומחה בתחום שיעזור לכם לסיים את ההליכים בצורה המהירה והפשוטה ביותר כדי שתוכלו לפתוח דף חדש. עורך דיןפשיטת רגל