עורך דין מקרקעין | רונן פרידמן משרד עורכי דין

דיני מקרקעין

אופציה בחוזה שכירות

אופציה במקרקעין

אחריות מארגן קבוצת רכישה

אי רישום בית משותף

אי רישום דירה

אי תשלום ועד בית

איגוד מקרקעין

איחור במסירת דירה יד שנייה

איחור במסירת דירה כוח עליון

איחור בקבלת דירה מקבלן

אישור זכויות חברה משכנת

אישור זכויות עמידר

ביטול הפקעה לצורכי ציבור

ביטול הפקעה שלא מומשה

ביטול מתנה במקרקעין

ביטול עסקת מקרקעין

בלאי סביר

בן ממשיך במושב

בנק מלווה

בעלות במושע

בר רשות בלתי הדירה

בר רשות במקרקעי ציבור

בר רשות במקרקעין

בר רשות בנחלה

בר רשות היטל השבחה

בר רשות מכללא

בר רשות שכירות

גילוי נאות במכירת דירה

דייר מוגן בעסק

דייר מוגן ירושה

דייר מוגן שנפטר

דייר ממשיך

דייר נגזר

דיני בתים משותפים

דיני היושר

דירת מגורים מזכה

דמי הסכמה

דמי מפתח

דמי ניהול

דמי רצינות

דמי שימוש בגין שימוש חורג

דמי שימוש ראויים בין אחים

דמי שימוש ראויים במקרקעין

דמי שימוש ראויים ברכוש המשותף

דמי שכירות ראויים

דמי תיווך

דרישת הכתב במקרקעין

האגודה לתרבות הדיור

הגורם היעיל

המפקח על רישום מקרקעין

הסבת זכויות

הסדר זכויות במקרקעין

הסדר מקרקעין

הסכם אופציה

הסכם מכר

הסכם שיתוף

הסכם שכירות

הסכם תיווך

העברה ללא תמורה

העברת זכויות בדירה

העברת זכויות בנחלה

הערת אזהרה

הפחתת שכר הדירה בעקבות בניה

הפקעה ללא תמורה

הפקעה לצורך הרחבת כביש

הפקעה לצרכי ציבור

הפקעה שלא מומשה

הפקעת מקרקעין

הפרת חוזה שכירות

הפשרת קרקעות

הצהרת כוונות לרכישת דירה

הצמדת רכוש משותף לדירה

הקצאת קרקע בפטור ממכרז

הרחבת דירה בבית משותף

הרחבת דירה על הגג

התיישבות בודדים

התיישנות במקרקעין

התיישנות במקרקעין מוסדרים

התיישנות רוכשת

התיישנות תביעה כספית במקרקעין

התליית רישיון תיווך

התפטרות ועד בית

זיקת הנאה

זיקת הנאה בית משותף

זיקת הנאה זכות מעבר

זיקת הנאה לחנייה

זיקת הנאה מכוח שנים

זכויות בדירה

זכויות במקרקעין

זכות אובליגטורית

זכות אישית

זכות חוזית במקרקעין

זכות סירוב ראשונה

זכות קדימה במקרקעין

זכות שביושר

זכות שביושר במקרקעין

זכות שימוש בחצר בית משותף

זכרון דברים במקרקעין

זכרון דברים למכירת דירה

חברה משכנת

חדר טרנספורמציה

חוזה דיור מוגן

חוזה רשות

חוזה שירות למעלית

חזקה בנכס

חזקה ייחודית בנכס

חזקה נוגדת במקרקעין

חיבור של קבע

חידוש רישום מקרקעין

חכירה ל 999 שנים

חכירה לדורות

חלוקה בעין

חלוקת מגרשים

חלוקת מקרקעין בעין

ייחוד דירות

ייפוי כוח בלתי חוזר

כלל יזהר הקונה

כניסה לבית ללא רשות

לוח זכויות במקרקעין

מחיקת הערת אזהרה

מימוש אופציה בחוזה שכירות

מיסוי מקרקעין

מכירת דירה עם חריגות בניה

מכירת זכויות דייר מוגן

מס רכישה דירה יחידה

מס רכישה רבע דירה

מס שבח

מקרקעי ישראל

מקרקעין לא מוסדרים

מקרקעין מוסדרים

מקרקעין מירי

מתנה

מתנה במקרקעין

מתנה על תנאי

נאמנות קונסטרוקטיבית במקרקעין

ניתוק חשמל לשוכר שלא משלם

נכס עזוב

נכסי נפקדים

נסח טאבו

סיוע בשכר דירה

סילוק יד

סכסוך בעלות

סכסוך גבולות בין שכנים

סכסוך קרקעות

סמכות בית הדין לשכירות

סמכות המפקח על המקרקעין

סמכות ייחודית של המפקח על המקרקעין

סעד עצמי

סעיף כוח עליון דוגמא

עורך דין דמי מפתח

עורך דין הגנת הדייר

עורך דין היטל השבחה

עורך דין הפקעות מקרקעין

עורך דין חוזי בניה

עורך דין סכסוכי שכנים

עורך דין קניית דירה

עילת הנטישה

עילת הנטישה דייר מוגן

עמוד חשמל בשטח פרטי

עמוד טלפון בחצר

עסקאות נוגדות במקרקעין

עסקה עם קטין

עסקת חליפין

עסקת חליפין במקרקעין

עסקת מכר פיקטיבית

עסקת קומבינציה

עשיית דין עצמית

פינוי דייר מוגן

פינוי דירה בשכירות

פינוי מדירת עמידר

פינוי מושכר

פינוי מקרקעין

פינוי עסק בדמי מפתח

פינוי שוכר מדירה

פינוי שוכר מחנות

פינוי שוכר מעסק

פירוק איגוד מקרקעין

פלישה למקרקעין

צו הפסקת שימוש

צו פינוי

קניית דירה

קרקע חלופית

קרקע תפוסה

רישום בטאבו

רישום בית משותף

רישיון במקרקעין

רישיון מכללא במקרקעין

רכוש משותף

רכישת קרקעות לפני קום המדינה

רשות בלתי הדירה

רשות חינם

רשות מכללא

שוכר חלופי

שימוש במקרקעין

שימוש בנכס משותף

שימוש בקרקע חקלאית

שינוי ייעוד במקרקעין

שכירות

שכירות מוגנת

שכר טרחת עורך דין מקרקעין

שמאי מכריע

תביעה אישית נגד חברי ועד בית

תביעה על דמי תיווך

תביעת פינוי

תיקון רישום בטאבו

תיקון רישום מקרקעין

תפיסת מקרקעין

תפיסת מקרקעין בשעת חירום

תצהיר מתנה במקרקעין

תקנון בית משותף

תקנת השוק