מונחים משפטיים
 1. הגדרת יחסי עובד מעביד

 2. הגדרת פעולת איבה בחוק

 3. הגדרת "נכה" בחוק

 4. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 5. הגדרת עקרת בית נכה

 6. הגדרת מצב סיעודי

 7. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 8. הגדרת "עקב השירות" הצבאי - קצין התגמולים

 9. הגדרת גובה קומה

 10. הגדרת "שיק"

 11. הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

 12. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 13. הגדרת "חובות עבר"

 14. הגדרת "כלב מסוכן " בחוק

 15. הגדרת "כלב מסוכן" לפי חוק הפיקוח על כלבים

 16. הגדרת רעש בלתי סביר

 17. הגדרת "דרך עירונית"

 18. הגדרת מוגבל בניידות

 19. הגדרת צומת בתקנות התעבורה

 20. הגדרת בית כנסת בחוק

 21. הגדרת כשלון תמורה מלא

 22. הגדרת ''עיסוק סביר'' אובדן כושר עבודה

 23. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט

 24. הגדרת מחזיק בנכס לצורכי ארנונה

 25. הגדרת עסק בשטח מפונה

 26. הגדרת עסק לפי חוק יישום ההתנתקות

 27. הגדרת ידועה בציבור בתקנון קרן פנסיה

 28. הגדרת "משרת אמון"

 29. הגדרת "מרכז החיים" פי חוק יישום תכנית ההתנתקות

 30. הגדרת ''תמורה'' לצרכי מע''מ

 31. הגדרת מלון דירות

 32. הגדרת קומת מרתף

 33. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 34. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 35. הגדרת טובין

 36. הגדרת ערבות אוטונומית

 37. הגדרת "יחסי עובד מעביד" בדיני מיסים

 38. הגדרת "מוסד חינוך" לצורך פטור מארנונה

 39. הגדרת "קרקע ציבורית"

 40. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 41. הגדרת ''אירוע תאונתי' בפוליסת ביטוח תאונות אישיות

 42. הגדרת אוחז בשטר

 43. הגדרת "קו צומת דמיוני"

 44. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין - אי קשירת כלב

 45. הגדרת ''עוסק'' בחוק הגנת הצרכן

 46. הגדרת חומר חקירה

 47. הגדרת נושא משרה

 48. הגדרת נזק גוף

 49. הגדרת ''סיום בניית דירה'' בבית משותף

 50. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 51. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 52. הגדרת עבודת כפיים

 53. הגדרת תושב ישראל לצורכי מס הכנסה

 54. הגדרת "בעל" חוק מס רכוש

 55. הגדרת שכירות במקרקעין בחוק המקרקעין

 56. הגדרת מפעיל אתר פסולת

 57. הגדרת מוכר - חוק המכר

 58. הגדרת אובדן כושר עבודה - להמשיך במקצוע או בעיסוק

 59. הגדרת סוד מסחרי בחוק

 60. הגדרת החזקה הממעטת

 61. הגדרת בני זוג - הבטחת הכנסה

 62. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש וקרן פיצויים

 63. הגדרת מרתף - קומת מרתף

 64. הגדרת קרקע חקלאית

 65. הגדרת בניין

 66. הגדרת ''עובד בניה'' - פוליסת ביטוח

 67. הגדרת "דיור בר השגה" - בניית דירות קטנות במרכז העיר

 68. הגדרת "מצרך דומה"

 69. הגדרת "מעשה פרישה" מועד התגבשות ותחולת עיקרי הצדק הטבעי

 70. הגדרת שכירות במקרקעין

 71. הגדרת "עובד" בביטוח לאומי

 72. הגדרת "מגרש" (תכנון ובניה)

 73. הגדרת "נכס גובל" בסעיף 1 לחוק העזר לחיפה (סלילה)

 74. הגדרת "יצירה אדריכלית" בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים

 75. הגדרת "דייר ממשיך" בחוק הדיור הציבורי

 76. הגדרת "גורם יעיל" להתקשרות הצדדים בעסקה

 77. הגדרת "סיום בניה"

 78. הגדרת "קניה סיטונאית" / מהי רכישה סיטונאית?

 79. הגדרת "מעשה מגונה" והעונש בחוק

 80. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 81. הגדרת "עובד אבטחה" הסכם קיבוצי

 82. הגדרת "הלם קרב"

 83. הגדרת צרכן

 84. הגדרת "מתן זכות קדימה"

 85. הגדרת "מעילה באמון" חוקת העבודה

 86. הגדרת דירת מגורים מזכה

 87. הגדרת חוב ארנונה כ"מס המגיע על מקרקעי סרבן"

 88. הגדרת ''דירת יחיד'' לצורך מס שבח

 89. הגדרת שכר יסוד

 90. הגדרת ''נפקד'' חוק נכסי נפקדים

 91. הגדרת עובד

 92. הגדרת מקרה ביטוח

 93. הגדרת "עילת תביעה"

 94. הגדרת רכש גומלין

 95. הגדרת "תנאי בחוזה"

 96. הגדרת מלווה

 97. הגדרת סוד מקצועי

 98. הגדרת "פסק דין פלילי" בחוק סדר הדין הפלילי

 99. הגדרת "מקרקעי ישראל"

 100. הגדרת ''דירה אחרת'' - חוק מיסוי מקרקעין

 101. הגדרת ''תושב אילת'' לצורכי מס

 102. הגדרת תוספת שכר - תוספת שכר כחלק משכר הבסיס

 103. הגדרת פעולה מלחמתית - סעיף 5 לחוק הנזיקין

 104. הגדרת מבטח - חוק מע"מ

 105. הגדרת "ילד נכה" - ביטוח לאומי

 106. הגדרת "עבודה נדרשת" בחוק