פיצוי כספי במקום צו מניעה זמני

גישת בית המשפט היא כי מקום בו ניתן להיטיב את הנזק הנטען בתשלום של פיצוי כספי, לא יטה בי המשפט ליתן צו מניעה כסעד זמני. (ראו ע"א 72/69 גרוס נ. שירות אקספרס בע"מ (12.11.69), ע"א 238/73 שרעבי נ. חמצני (15.11.73) , גסטטנרטק בע"מ נ' האוניברסיטה העברית בירושלים (12.3.09), ברע"א 5284/95 ג'יג'י מעבדות קוסמטיקה בע"מ נ. של סוכנויות יופי בע"מ (24.10.95) נקבע במקרה של קשר עסקי : " על פי ההלכה שיצאה מלפני בית משפט זה במקרים רבים, התרופה ההולמת בנסיבות כאלה היא פיצוי כספי ולא צו מניעה או צו עשה המחייב המשך קיומו של קשר עסקי עם סוכן שהייצרן המפיץ אינו רוצה בו עוד. בפיצוי כספי יש כדי לפצות את הסוכנות על תקופת ההודעה הסבירה, או על כל נזק שנגרם לה אם היתה הפרה. בשלב של סעד זמני שכמוהו במידה רבה כסעד העיקרי, יש לנקוט זהירות מיוחדת ולהימנע מלאכוף הסכם מסוג זה למשך תקופה כלשהי."צו מניעה זמניפיצוייםצוויםצו מניעה