מה העונש על הסגת גבול פלילית ?

##מהי הסגת גבות פלילית ?## העבירה הפלילית של הסגת גבול קיימת לצד עוולה אזרחית מקבילה, והאחרונה נותנת בידיו של המחזיק בנכס מגוון סעדים אפשריים (ובמיוחד כשמדובר בפלישה טרייה). הצדקתה של העבירה הפלילית היא בהגנת רכושו של מחזיק וזכותו ליהנות ממנו ללא הפרעה, אך גם במניעת מצב של עימות העלול לגלוש לאלימות פוגענית, בין המחזיק לבין הפולש לנכס; ההצדקות שבבסיס העבירה הפלילית אינן מתקיימות ברגיל במצב בו המחזיק הוא תאגיד או רשות: לאלה יש משאבים וידע המספיקים להתמודד עם הפגיעה בחזקתם, ואין סכנה של ממש להתלקחות אלימה ##מה העונש על הסגת גבול פלילית ? ## עונש על הסגת גבול קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 447. הסגת גבול כדי לעבור עבירה (א) העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו - מאסר שנתיים: (1) נכנס לנכס או על פניו; (2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר ארבע שנים. ## מדיניות הענישה בעבירות רכוש מסוג הסגת גבול פלילית:## מדיניות הענישה בעבירת רכוש מסוג הסגת גבול פלילית, מלמד כי מעטים הם המקרים בהם הורשע נאשם בעבירה זו בלבד, מבלי שהתלוו לה עבירות רכוש נוספות (כגון גניבה או התפרצות). להלן דוגמאות: 1. בת"פ (שלום אילת) 57386-04-13 מדינת ישראל נ' אלחסוני (ניתן ביום 7.7.2014) הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירת הסגת גבול פלילית, בכך שנכנס דרך חלון שניפץ לקרוואן במגרש גרוטאות באזור התעשייה שם גנב נעלים, תיק אישי ואוכל מהמקרר. נקבע מתחם ענישה שנע בין מעצר מותנה ושל"צ לבין שישה חודשי מאסר בפועל שיכול וירוצו בעבודות שירות ועל הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו צו של"צ ( 180 שעות), צו מבחן, התחייבות והוארכה תקופת מאסר מותנה שהיה תלוי ועומד נגדו. 2. בת"פ (שלום אילת) 2660-08-13 מדינת ישראל נ' אל טופחי (ניתן ביום 10.6.2014) הורשע הנאשם על יסוד הודאתו, בין היתר, בעבירה של הסגת גבול פלילית, בכך שנכנס לחצר בית מגורים והציץ אל חלון יחידת דיור במקום. נקבע מתחם ענישה לעבירה זו בלבד החל ממאסר על תנאי ועד 6 חודשי מאסר בפועל. 4. בת"פ (שלום אילת) 25431-03-13 מדינת ישראל נ' טורג'מן (ניתן ביום 12.5.2014) הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירות של הסגת גבול וניסיון גניבה, בכך שפרץ למחסן של מסעדה באילת. בית המשפט קבע מתחם ענישה שבין מאסר על תנאי ל-12 חודשי מאסר בפועל והטיל על הנאשם, בעל עבר פלילי, 4 חודשי מאסר בעבודות שירות, מאסרים מותנים והתחייבות. 4. בת"פ (שלום פ"ת) 15683-01-13 מדינת ישראל נ' אעמר (ניתן ביום 17.4.2014) אישר בית המשפט הסדר, במסגרתו הורשע הנאשם, בעל עבר פלילי, בעבירות של הסגת גבול וגניבה בכך שהסיג גבול בבית עסק של קונדיטוריה משם גנב עוגות, בקבוקי שתייה וקופת צדקה, והוטלו עליו 45 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה ופיצוי. 5. בת"פ (שלום קריית גת) 46811-11-13 מדינת ישראל נ' ביטון (ניתן ביום 12.3.2014) אישר בית המשפט הסדר, במסגרתו הורשע הנאשם, בעל עבר פלילי, בעבירה של הסגת גבול בכך שטיפס לבית ונכנס דרך החלון, והוטלו עליו 3 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס ופיצוי. 6. בת"פ (שלום י-ם) 19090-06-10 מדינת ישראל נ' אמסלם (ניתן ביום 23.6.2011) אישר בית המשפט הסדר במסגרתו הורשע הנאשם, בעל עבר פלילי, בעבירות של הסגת גבול, בכך שנכנס לחדר מגורים בפנימייה, ובהחזקת סם לשימוש עצמי והטיל עליו 3 חודשי מאסר על תנאי (בעבירת הסגת גבול) חודש מאסר על תנאי (בעבירת הסמים) וקנס, בגין עבירה זו. 7. בת"פ (שלום י-ם) 2783/09 מדינת ישראל נ' אבו חליל ואח' (ניתן ביום 2.9.2010) אישר בית המשפט הסדר במסגרתו הורשעו ארבעה נאשמים בעבירה של הסגת גבול והוטלו על כל אחד מהם 4 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי. 8. בת"פ (שלום אילת) 1041/08 מדינת ישראל נ' פסו ואח' (ניתן ביום 15.2.2010) אישר בית המשפט הסדר במסגרתו הורשע הנאשם, נעדר עבר פלילי, בעבירה של הסגת גבול בכך שעלה עם אחרים לגג בניין במטרה לגנוב משם ברזלים, והוטלו עליו 3 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי. הסגת גבולשאלות משפטיותמשפט פלילי