טופס ייפוי כוח טסט

להלן דוגמא של ייפוי כוח טסט: תאריך________ ייפוי כוח אני ________ ת.ז _________ מייפה את כוחו של _______ת.ז ______ לעבור את הטסט לשנת _______ עם רכבי מדגם ________ מספר רישוי ________ ו/או לבצע ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הנדרשות לשם כך. חתימה______