טופס שחרור נאמן בפשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס שחרור נאמן בפשיטת רגל: משרד המשפטים אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בענין החייב תעודת שחרור הואיל ומר ניתן היום הכונס הרשמי____ פשיטת רגלנאמנותמסמכיםטפסים משפטיים