טופס מרשם פלילי רפואה וטרינרית

להלן דוגמא של טופס מרשם פלילי רפואה וטרינרית הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי שבמשטרת ישראל אני החתום מטה שם המשפחה הגר ב: מסכים לכך שמשטרת ישראל תמסור למנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, מידע מן המרשם הפלילי לצורך הטיפול בבקשתי לקבלת רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית. תאריך וטרינריהמסמכיםרפואהמשפט פליליטפסים משפטיים