טופס היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית

להלן דוגמא של טופס היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, אני נותן בזה ל: שם פרטי בעל תעודת גמר מאת שם המוסד היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית עד יום ניתן בחתימת ידי היום הזה מנהל השירותים הווטרינריים וטרינריהמסמכיםרפואהטפסים משפטיים