טופס הזמנת טען ביניים לטוען

להלן דוגמא של טופס הזמנת טען ביניים לטוען הזמנת טען-ביניים לטוען בבית (ה)משפט____ ב- ____ תיק נגד אל____הטוען:____ הואיל והנתבע בתובענה הנ"ל, שהעתק כתב התביעה בה מצורף בזה הגיש בקשה שהעתקה מצורף אף הוא, האומרת כי קיבל ממך תביעה בענין הנדון במשפט זה, הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט ____ב____ ביום____בשעה____ , כי באותו זמן יינתן פסק דין הקובע את הזכויות והתביעות של התובע, של הנתבע ושלך. עליך להגיש לבית המשפט, תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, בשלושה עותקים, הודעה האומרת שאין אתה תובע דבר לגבי נושא הבקשה או הודעת פרטים המפרטת את נימוקי תביעתך לגביה. יום חתימת שופט או רשם מסמכיםטען בינייםטפסים משפטיים