טופס דוח משלוחים של תוצרת מן החי

להלן דוגמא של טופס דוח משלוחים של תוצרת מן החי אל: מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנידון: דוח משלוחים של תוצרת מן החי לייצוא בחודש במפעל בהתאם לתקנה 5 לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש, חלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998, אני מודיעך כי במהלך חודש משלוחים של תוצרת מן החי במפעל להלן מספר הבדיקות שערכתי בחודש האמור וסוגיהן, סוג התוצרת מן החי שבדקתי, תאריך ייצורה, יעדיה ומספר המשלוחים שפסלתי: תאריך הבדיקה סה"כ משלוחים שנבדקו תאריך שם הרופא הווטרינר תוצרת מן החימשלוחמסמכיםטפסים משפטיים