טופס בקשה למינוי מומחה

להלן דוגמא של טופס בקשה למינוי מומחה בקשה למינוי מומחה בבית(ה) משפט ____תיק ב התובע התובע מודיע כי בעקבות תאונת הדרכים שבה נפגע לא היה מאושפז*/ היה מאושפז* במוסד רפואי מכיון שהתובע לא היה מאושפז במוסד רפואי*/ מכיון שבסיכומי המחלה המצורפים נכותו אינה מתבטאת*/ הנושא הרפואי האחר לו הוא טוען איננו מתבטא*, מצורף בזה מסמך שנערך לצורך הטיפול הרפואי שניתן לו ושיש בו ראיה על הנכות*/על הנושא האחר*, שהוא טוען לו. תאריך *מחק את המיותר. מומחהמינוי מומחהמסמכיםטפסים משפטיים