טופס אישור מפת ממ''ג

להלן דוגמא של טופס אישור מפת ממ"ג אישור מפת ממ"ג אני מאשר בזה כי קובץ מיפוי זה הינו מפת ממ"ג המהווה תיאור נכון של המפה (מפה קיימת/מיפוי פוטוגרמטרי) מיום וכי כל הפרטים בקובץ המיפוי זהים לפרטים המופיעים במיפוי המקורי. המפה הספרתית הוכנה לפי תקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998. תאריך מסמכיםטפסים משפטיים