מה העונש על ביזוי מדים ?

מה העונש על ביזוי מדים ? עונש על ביזוי מדים קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 217. ביזוי מדים מי שאינו חייל או שוטר והוא לובש את מדי הצבא או המשטרה, או לבוש הדומה להם, או לבוש הנושא סימן המיוחד לחייל או לשוטר באופן ובנסיבות העלולים לגרום בזיון המדים האמורים, או מעסיק אדם אחר בעשיית אחד המעשים האלה, דינו - מאסר שלושה חדשים. שאלות משפטיותביזוי מדים