הגדרת "קניה סיטונאית" / מהי רכישה סיטונאית?

הגדרת "קניה סיטונאית" / מהי רכישה סיטונאית? בחוקים שונים, כמו גם במילון אבן שושן, ניתן למצוא הגדרה למונח סיטונאי. כך, בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, מוגדר "סיטונאי" כ"מי שעסקו, או חלק מעסקו, הוא למכור אותו מוצר לקמעונאי." כאשר "קמעונאי" מוגדר שם כ"מי שעסקו או חלק מעסקו, הוא למכור אותו מצרך לצרכן." הגדרה דומה קיימת בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, שם מוגדר "סיטונאי" כ"מי שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתי למי שאינו צרכן". במילון אבן שושן המונח "סיטונאי" מוגדר כך: "סוחר בקיבולת גדולה... המזמין סחורות בכמויות גדולות ומוכרן לקימעונאים." אלה הגדרות עוסק שהוא בבחינת סיטונאי, ועל פיהן בעל בית קפה, שמוכר מוצרי מזון ושתיה לצרכנים, אינו סיטונאי אלא לכל היותר קמעונאי, ואף לא ברור שכך הוא, שכן הוא מוכר בעיקר שירות, ולא "טובין". סיטונאותהגדרות משפטיותשאלות משפטיות