טופס שאלון אישי חוקר הוצאה לפועל

להלן דוגמא של טופס שאלון אישי חוקר הוצאה לפועל מדינת ישראל - הנהלת בתי המשפט תאריך: תמונת טלפון בבית: המבקש טלפון בעבודה: שאלון אישי שאלון זה מיועד למבקש להתמנות חוקר הוצאה לפועל הנך מתבקש/ת להקפיד על מילוי מדוייק ומלא של השאלון, ובכך למנוע החזרה לצורך השלמה. הפרטים שיירשמו בשאלון יישמרו בסודיות. א. פרטים אישיים שם משפחה שם משפחה קודם מס' תעודת זהות ____ארץ לידה____תאריך לידה מען מגורים מען משרד ב. מצב משפחתי האם ישנם קרובי משפחה אחרים שמקצועם עריכת דין או ראיית חשבון אם כן, נא לציין פרטים אישיים, אופי העסוק ודרגת הקרבה: ג. שפות ציין: (1) ידיעה קלושה(2) בינונית(3) ידיעה טובה(4) ידיעה מושלמת דיבור קריאה כתיבה עברית____ אנגלית____ צרפתית____ ערבית___ רוסית:____ אחרת:____ אחרת:____ ד. מס' תעודת חבר בלשכת עו"ד או מספר הרישום במועצת רואי חשבון מיום ה. מידע בתחום המשמעתי/פלילי: 1. האם הורשעת בעבירת משמעת בידי בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין או בידי מועצת רואי החשבון. אם כן נא מסור פרטים 2. האם הורשעת בעבירה פלילית (למעט עבירות תעבורה, עבירות תכנון ובניה, עבירות קנס וברירת משפט) כן/לא. אם כן, מהי העבירה ומהו העונש שהוטל עליך ו. מידע לגבי תיקי הוצאה לפועל: האם נפתחו נגדך תיקי הוצאה לפועל כן/לא. אם כן פרט מס' התיק ושם הלשכה שבה הוא מתנהל הצהרה: אני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. אני מתחייב/ת להודיע להנהלת בתי-המשפט על כל שינוי שיחול במידע שפירטתי בשאלון זה. תאריך חתימת המבקש/ת עורך-דין/רואה חשבון הוצאה לפועלמסמכיםשאלוניםטפסים משפטיים