טופס צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה

להלן דוגמא של טופס הזמנה לדין בבית דין לעבודה בפני הרשם לענייני ירושה או בבית המשפט לענייני משפחה ב________________ תיק / צו קיום צוואה בעניין נכסים של נספה השואה של המנוח שנספה בשואה ופרטיו הידועים היו 1. אני מצהיר כי צוואתו של המנוח מיום שהעתק ממנה מצורף בזה, היא בת תוקף. 2. על פי קביעתו של המנוח בצוואה, מיניתי כמנהל העיזבון את שמספר תעודת זהותו ומענו 3. אלה הוראות הצוואה האמורה : (א) לא מיניתי למנהל העיזבון את שנקבע בצוואה מסיבות אלה: צו זה ניתן היום ________________ חתימה י"ג בכסלו התשס"ט (10 בדצמבר 2008) שר המשפטים ניצולי שואהצוויםמסמכיםצו קיום צוואהירושהצוואהטפסים משפטיים