טופס צו על תנאי

להלן דוגמא של טופס צו על תנאי: בבית המשפט העליון היושב לדין כבית משפט גבוה לצדק בירושלים משפט מס' __ ____ העותר נגד ____ המשיב עתירה ל ____ צו על תנאי (הכותרת כמו בטופס 1) על יסוד עתירה זו שהובאה ביום במעמד העתירה תידון בבית משפט זה ביום ניתן היום חתימת רשם או מזכיר ראשי של בית המשפט העליון צוויםצו על תנאימסמכיםטפסים משפטיים