טופס מינוי כונס נכסים

להלן דוגמא של טופס מינוי כונס נכסים תיק מס'/ לשכת ההוצאה לפועל ב מינוי כונס נכסים לפי סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 שם המשפחה מתמנה בזה כונס הנכסים המתוארים להלן, של: החייב שם המשפחה לזכות שם המשפחה תיאור הנכסים: כונס הנכסים יהא מוסמך לעשות בנכסים האמורים את הפעולות הבאות: ניתן ביום רשם ההוצאה לפועל כינוס נכסיםמינוי כונס נכסיםמסמכיםטפסים משפטיים