טופס הסכמה לניתוח לאחר המוות להצלת חיי אדם

להלן דוגמא של טופס הסכמה לניתוח גופה להצלת חיי אדם הסכמה לניתוח גוויה למטרות ריפוי שלאדם - פעולות ניתוחיות מצילות חיים אני מסכים שגוויתי תנותח לאחר פטירתי, לשם הכשרת רופאים לביצוע פעולות ניתוחיות מצילות חיים. תאריך חקירת נסיבות מוותמסמכיםמקרי מוותניתוחטפסים משפטיים