טופס הסכמה לניתוח גוויה

להלן דוגמא של טופס הסכמה לניתוח גוויה הסכמה לניתוח גוויה (להוצאת חלקים לריפויו של אדם) אני מסכים שגוויתי תנותח לאחר פטירתי לשם הוצאת חלקים ממנה לריפויו של אדם. הגבלות* תאריך *אם ההסכמה מוגבלת לאברים או חלקים מסויימים בלבד, יש לציין זאת. חקירת נסיבות מוותמסמכיםניתוחטפסים משפטיים