טופס הודעת נתבע על תשלום לבית המשפט

להלן דוגמא של טופס הודעת נתבע על תשלום לבית המשפט בבית המשפט ה____ ב הודעת נתבע על תשלום לבית המשפט ____נגד____ אל התובע: ____ הנתבע ____שילם לבית המשפט ____שקלים ואומר כי חלק מתוך הסכום הנ"ל____ שהוא ____שקלים, יש בו כדי סילוק תביעת התובע על ____והחלק האחר שהוא____שקלים יש בו כדי סילוק תביעת התובע על ____ יום חתימה מסמכיםטפסים משפטיים