טופס הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי ב הודעות על ביטול הכרזות פשיטת רגל שם התיק פ.ר. ת"א שם החייב ת.ז. המען משלח יד הביטול תאריך סיבת הביטול תאריך הכונס הרשמי פשיטת רגלמסמכיםטפסים משפטיים