טופס הודעה על ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט

להלן דוגמא של טופס הודעה על ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט הודעה על ערעור המדינה על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט (תקנה 12(ו) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) ערעור פלילי מס': בבית המשפט העליון בירושלים מדינת ישראל נגד אל: (פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש) דע לך שביום הערעור הפלילי הנ"ל כולל ערעור תובע על החלטת בית המשפט שלא לתת צו חילוט רכוש פלילי. הזמנה לדיון בערעור תישלח אליך בבוא המועד. תאריך צוויםערעורחילוטמסמכיםטפסים משפטיים