טופס בקשת נפגע עבירה לקבל מידע על ההליך המשמעתי

להלן דוגמא של טופס בקשת נפגע עבירה לקבל מידע על ההליך המשמעתי בקשת נפגע עבירה לקבל מידע על ההליך המשמעתי תאריך אל: תובע - נציבות שירות המדינה - בפקס 1. אני מספר זהות טלפון (קווי) דואר אלקטרוני (אם יש) פרטי אפוטרופוס/ אחר נפגע עבירה בתיק מספר פרטי העבירה [נא מלא/י את הפרטים הידועים לך] מבקש/ת בזאת לקבל מידע לפי סעיף 8 לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, כפי שהוחל על הליכים משמעתיים בתקנה 8 לתקנות שירות המדינה (משמעת) (החלת הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה), התשס"ז-2006. 2. בכל מקרה של שינוי בפרטים האישיים שמסרתי, לרבות כתובות או מספרי הטלפון, אדאג לעדכן את התובע בנציבות שירות המדינה בכתב, במסירה לידו או באמצעות פקסימילה. שם מלא לידיעתך - * קבלת מידע על מועדי דיונים בבית הדין - לאחר שתקבל/י הודעה על הגשת תובענה, הנך מתבקש/ת ליצור קשר עם התובע מזמן לזמן, או לפי הנחיית התובע, כדי לקבל מידע על מועדי הדיונים. *הכתובות ומספרי הטלפון שמסרת לעיל הם לצורך מסירת המידע לפי החוק בלבד, לא ייעשה בהם שימוש אחר והם לא יועברו לחשוד / נאשם / נידון. נפגעי עבירהמסמכיםמשפט פליליטפסים משפטיים