טופס בקשה משותפת לדיון בסכסוך קיבוצי

להלן דוגמא של טופס בקשה משותפת לדיון בסכסוך קיבוצי בבית-הדין לעבודה בית-הדין ___. תיק ___ 1. המען להמצאת כתבי בי-דין (צד א') 2. המען להמצאת כתבי בי-דין (צד ב') ה מ ב ק ש י ם בקשה משותפת לדיון בסכסוך קיבוצי בענין (לפרט את הענין שמביאים לדיון) א. העובדות המוסכמות בין הצדדים: ב. העובדות לפי גרסת צד א' ג. העובדות לפי גרסת צד ב' ד. טענותיו של צד א' ה. טענותיו של צד ב' ו. המבוקש מבית-הדין ז. העדים שצד א' יבקש להשמיע ועיקר עדותם ח. העדים שצד ב' יבקש להשמיע ועיקר עדותם ט. המסמכים המצורפים מוגש היום ___ חתימה חתימה סכסוךהסכם קיבוציסכסוך קיבוצימסמכיםדיוןטפסים משפטיים