טופס בקשת עיון בקובץ רישומים - בחירות מקדימות

להלן דוגמא של טופס בקשה לעיון בקובץ רישומים - בחירות מקדימות בקשה לעיון בקובץ רישומים - בחירות מקדימות אל: רשם המפלגות, ירושלים אני הח"מ תאריך מצורף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993. בחירותמסמכיםבקשת עיוןטפסים משפטיים