טופס בקשה ליישוב סכסוך

להלן דוגמא של טופס בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט לעניני משפחה ב תיק בענין בני הזוג בקשה ליישוב סכסוך הואיל ונתגלע סכסוך ביני לבין בן הזוג, וברצוני ליישב את הסכסוך בדרכי שלום ובלא התדיינות משפטית, אני פונה לבית המשפט בבקשה ליישוב הסכסוך ולהפניה ליחידת הסיוע או ליעוץ או לפישור, לפי שיקול דעת בית המשפט. חתימת המבקש סכסוךמסמכיםטפסים משפטיים