טופס בדיקה ואישור מבנה דרך

להלן דוגמא של טופס בדיקה ואישור מבנה דרך בדיקה ואישור החלטת מתכנון המחוז: לא מאשר (נימוקים): מאשר בתנאים (פירוט התנאים): חתימה: הערות: תאריך: החלטת מהנדס הועדה המקומית: לא מאשר (נימוקים): מאשר בתנאים/ופירוט התנאים: חתימה: הערות: תאריך: מבנהמסמכיםטפסים משפטיים