טופס אישור שחרור ממאסר לפי חוק הוצאה לפועל

להלן דוגמא של טופס אישור שחרור ממאסר לפי חוק הוצאה לפועל משטרת ישראל הפצה: מקור לבן - שב"ס. עותק א' כחול - לחייב. עותק ב' ירוק - ליחידת ההוצל"פ מ"י.שם בית המעצר/בית הסוהר: עותק ג' ורוד - ללשכת ההוצל"פ. אישור שחרור ממאסר לפי חוק הוצאה לפועל א. פרטים אישיים של החייב. ת.ז. רחוב הנ"ל נאסר/ה בתאריך על פי צוי ראש ההוצאה לפועל המפורטים להלן. שוחרר/ה בתאריך (סה"כ 30 יום), בבית מעצר/בית סוהר. ב. להלן פרטי צוי המאסר: לשכת הוצל"פ מזונות/ חוב צו המאסרעל פי הצושרוצו בפועל 1.____ 2.____ 3.____ 4.____ 5.____ 6.____ על פי סעיף 72א' לחוק ההוצאה לפועל, לא יבוצעו נגד החייב במשך 30 ימים מתאריך שחרורו, צוי מאסר שהוטלו לפי חוק זה. תאריך הוצאה לפועלמאסרמסמכיםטפסים משפטיים