טופס אישור בית מטבחיים

להלן דוגמא של טופס אישור בית מטבחיים מדינת ישראל משרד החקלאות השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה אישור בית מטבחיים לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974 מס' בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974 (להלן - התקנות), אני מאשר את בית המטבחיים מס' רישוי סוג בעל החיים סוג הבשר - כשר/לא כשר*; מומלח/לא מומלח*; עם עצמות/בלי עצמות*; קפוא/מצונן* סוג הקרביים - כשרים/לא כשרים*; מומלחים/לא מומלחים*; קפואים/מצוננים* תוקף אישור זה עד יום ניתן ביום * מחק את המיותר. מנהל השירותים הווטרינריים מסמכיםטפסים משפטיים