נשיכת כלב תביעה | עו"ד רונן פרידמן

ננשכתם על ידי כלב ? זקוקים לעורך דין שילווה אתכם מתחילת ההליך ועד לקבלת הפיצויים מבעליו של הכלב ?

חשוב לבחור עורך דין מנוסה בתביעות פיצויים בגין תקיפת כלב, עורך דין שיסביר לכם מה עושים במקרה של נשיכת כלב, ילווה אתכם לאורך ההליך, החל מהפניה לרשויות, איסוף הראיות כדי להוכיח את זהות הכלב התוקף ונסיבות התקיפה, פניה לבעלים של הכלב בדרישה לפיצוי כספי והגשת כתב תביעה לבית המשפט, כדי ולוודא שקיבלתם את הפיצוי המרבי לו אתם זכאים.

כלב עומד ליד פטיש בית משפט

 המדריך המלא לבחירת עורך דין נשיכת כלב

כלב נשך אותי מה עושים ?

בעבר על מנת לזכות בפיצוי כספי בשל תקיפת כלב, היה צורך לבחון את השאלה אם הבעלים של הכלב התרשל, אולם כיום לאור תיקון בחקיקה בישראל, שונה המצב כך שאין כל חשיבות לשאלת הרשלנות של הבעלים.

כדי לקבל פיצויים על תקיפת כלב יש (1) לאתר את בעליו של הכלב (2) להוכיח שנגרמו נזקי גוף (3) להראות כי הנזקים אכן נגרמו עקב התקיפה.

לאחר תקיפת הכלב יש לפנות כמובן בהקדם האפשרי לקבלת טיפול רפואי, עם זאת חשוב גם לאתר כאמור בהקדם את בעל הכלב וכן להודיע לגורם האחראי ברשות המקומית (בדרך כלל מחלקה וטרינרית שתשים את הכלב בהסגר) על המקרה.

לאחר הגשת התלונה על התקיפה יש לשמור על המסמכים המעידים על הגשת התלונה על מנת להוכיח את התביעה, כמו כן חשוב לרשום לעצמכם את פרטי המקרה (תאור מראה הכלב, גזע הכלב, השעה שבא ארעה התקיפה, והמיקום המדויק) שכן במקרה שבעל הכלב יכחיש את הטענות ואין עדים לתקיפה - העדות שלכם תהיה למעשה העדות היחידה בבית המשפט וחשוב שהיא תהיה מדוייקת.

 

החוק קובע "אחריות מוחלטת" לבעליו של הכלב

המחוקק היה מודע לכך שבעולם ה"לא-משפטי", מצבים שבהם שאלת הבעלות בכלבים תהיה עמומה יהיו נפוצים. לא רק שיהיה קשה לברר "של מי הכלב", אלא שיתכן שאדם ינהג בכלב מנהג בעלים בלי שמישהו יטרח להסדיר את הבעלות הקניינית בו.

על רקע זה נחקק סעיף 41א לפקודת הנזיקין הקובע "אחריות מוחלטת" על בעלי כלבים בתביעת נזקי גוף שנגרמו על ידי כלבם ואין זה משנה אם היתה או לא היתה התרשלות מצדו של הבעלים.

בית המשפט ציין בפסיקתו כי המלים "נזקי גוף" הנכללות בסעיף הנ"ל ניתן בהחלט לייחס אותן גם נזק שגרם כלב לכלב אחר, כלומר ניתן להגיש תביעה לפיצוי כספי שנגרם לבעל הכלב במקרה של תקיפת כלב על ידי כלב אחר.

כדי שסעיף 41א יחול, בית המשפט לא בוחן את הבעלות בכלב התוקף לפי המבחנים של חוק המטלטלין, אלא די באחזקה דרך קבע בכלב על מנת להטיל על המחזיק חבות בגין נזק גוף שגרם הכלב ובכך, סעיף 41א משלים את ההסדר הרחב יותר, שבדיני הרשלנות הכלליים.

 

האם זה מוצדק להטיל אחריות מוחלטת על בעליו של הכלב ?

בעלי כלבים יוצרים סיכון כלפי עוברי-אורח בעצם החזקת הכלב קל וחומר כלב המוגדר כ"כלב מסוכן". הטלת אחריות על הבעלים של הכלב ללא קשר לשאלת ההתרשלות מצידו מוצדקת משיקולי הרתעה. המחוקק יצא מנקודת הנחה שבעלי הכלבים הם אלה שידעו טוב יותר מכל אחד אחר כיצד לנהוג על-מנת שמידת הסיכון מכלבם, גם בתחומי שטח פרטי, תפחת למינימום. העובדה שהבעלים יישאו בנזק שהכלב עלול לגרום, תוביל למצב בו הם יעשו את המקסימום כדי למנוע אותו.

כמו כן, בעלים של כלב יכול "להתגונן" מפני הסיכון שתוטל עליו אחריות בנזיקין לשלם פיצויים עבור הנזק שנגרם על ידי הכלב על-ידי רכישת פוליסת-ביטוח שמכסה נזקי גוף לצדדים שלישיים.

כיצד יכולים בעלי הכלבים "להתגונן" ?

המחוקק ביקש להעדיף את האינטרס של עוברי אורח תמימים על פני זה של בעלי הכלבים. מטרת החוק - להטיל אחריות חמורה על בעלי כלבים כדי לגרום להם לעשות ככל הנדרש למניעת נזקים - לא נועדה להגן על מי שיש לו "אשם תורם" שמגיע לשיעור שחומרתו המוסרית זהה לזו של בעל הכלב שגרם את הנזק, או על מי שהכלב שלו עצמו גרם לעיקר הנזק.

סעיף 41ב לפקודת הנזיקין קובע את ההגנות שיעמדו לבעל הכלב בעת האירוע, ואשר כולן קשורות בהתנהגות הנפגע: (1) התגרות של הניזוק בכלב; (2) תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו; (3) הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים"

ההגנות אלו יעמדו למי שמחזיק בכלב בעת האירוע, כולן קשורות בהתנהגות הניזוק. בתי משפט נחלקו בשאלה אם יש תחולה לעקרון "אשם תורם" בעילה של עוולת היזק על-ידי כלב. חלק מפסקי הדין בנושא נשיכת כלב צידדו החלתו של אשם תורם ובמקרים אחרים הובעה דעה הפוכה והודגש כי כאשר תחול אחת ההגנות שבסעיף 41ב, ידון העניין בכללותו לפי כללי הרשלנות הרגילים, ובמסגרתם תתברר שאלת האשם התורם.

לסיכום בכל הקשור לאחריות לפי הוראת ס' 41א' לפקודת הנזיקין וכפי שעולה מדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח 2104 תשנ"ב מיום 27.1.92), מדובר באחריות מוחלטת; ומול משטר אחריות מסוג זה, שמחליף אחריות המבוססת על אשם באחריות המבוססת על יצירת הסיכון, אין תחולה לטענת אשם התורם (להבדיל מהאפשרות של הקמת אחת ההגנות לפי הוראת ס' 41ב').

במידה ואתם בעלים של כלב והוגשה נגדכם תביעה על נשיכת כלב, בחירת עורך דין מנוסה תוכל לצמצם משמעותית את סכום הפיצוי אותו תידרשו לשלם לנפע.

 

האם בתקיפה חייב להיות "מגע פיזי" עם הכלב ?

האם החוק חל גם על מקרים שבהם הכלב לא "נגע" בנפגע ? למשל מקרה של אדם שנבהל מכלב ונכנס לטראומה או למשל אדם שנופל בניסיון לברוח מכלב שרודף אחריו:

התשובה היא – כן. אין היעדר מגע פיזי עם הכלב משנה לעניין קביעת האחריות על פי סעיף 41א לפקודת הנזיקין.

הדין המיוחד חל גם אם הכלב רק הבהיל את הנפגע בלא מגע איתו וגרם לנפילתו. עצם העובדה כי הכלב גרם לבהלה אצל הנפגע או לתנועה – שבעקבותיה נפל, מטילה – על פי הדין המיוחד - אחריות על בעליו של הכלב לפציעות. כך, גם אין הבדל אם הכלב קפץ על הנפגע מאושר ושמחה ולא כדי לתקוף אותו, כדי שתוטל על בעל הכלב אחריות על פי החוק (ע"א 2755/06 יהודה נ' אפרוני).

 

האם ההורים אחראים על הכלבים של הילדים שלהם ?

הפסיקה עמדה, לא אחת, על כך שאחריותו של הורה למעשה עוולה של קטין, איננה "אוטומטית" ואינה מוחלטת רק בגלל היותו הורה, כאשר חיוב הורה במעשי עוולה שנעשו על ידי ילדו מותנה בהוכחת חובת זהירות קונקרטית ובקיומם של יתר מבחני הרשלנות.

הורה ייחשב כאחראי לנזק שעשה ילדו, כאשר לא נהג במידת הזהירות הרגילה של הורה סביר כאשר חובת הפיקוח של הורה על ילדו משתנה בהתאם לנסיבות השונות וביניהן יש לשקול את גילו של הילד, מאפייניו הייחודיים, ואופי הסכנה הנשקפת כתוצאה מהפעילות של הילד.

עם זאת גישת בית המשפט היא כי הורה שנותן לילד שלו אישור לצאת לטיול עם כלב (קל וחומר כלב מסוכן) ללא רצועה לצורך האפשרות לשלוט בו יהיה אחראי לנזקים לדוגמא נשיכה של ילד אחר, שכן אין מקום בנסיבות העניין לפטור את כהורה מאחריותו לאור האחריות המוגברת מכח הוראות החוק הספציפיות בפקודת הנזיקין העוסקות בהיזק על ידי כלב והן לאור האחריות מכח עוולת הרשלנות.

כמו כן נפסק כי במקרים מסוימים ייתכן שנוסף על בעליו של כלב, יוכר אדם אחר נוסף כמחזיק דרך קבע באופן המטיל עליו אחריות על פי החוק.

על מה מקבלים פיצוי ?

הפסד כושר השתכרות לעתיד - יש לחשב את הפסדיו של הנתבע עד גיל הפרישה בגלל איבוד מכושרו להפיק הכנסה עקב הפציעה בהתאם לגובה אחוזי הנכות (אורטופדית,נפשית וכו')  וניתן לטעון לנכות תפקודית גבוהה מהנכות הרפואית.

הפסדי פנסיה וזכויות סוציאליות - ניתן לטעון לפסדי דמי פרישה ופיטורין וכן להפסד צבירה לקופת גמל וצבירה לקרן השתלמות.מאז שנכנס לתוקפו צו ההרחבה המטיל על כל מעביד חובה להפריש כספי פנסיה עבור העובד, אין עוד מחלוקת שאם נגרמו לתובע הפסדי שכר, נגרמו לו גם הפסדי פנסיה (ליתר דיוק אבדו לו הפרשות המעביד). הפסדי זכויות סוציאליות אחרות יש להוכיח.

הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד - ניתן לדרוש כיסוי הוצאות כספיות עבור טיפולים קוגניטיביים, מעקב רפואי במקרים של נשיכת אישה בהריון ואולי אף לטיפולים פסיכיאטריים בעתיד ויש לקחת בחשבון כי מצבו של הנפגע עשוי אף להחמיר.

עזרת צד ג' לעבר ולעתיד - ניתן לטעון כי בתקופה הסמוכה לאחר תקיפת הכלב, סבל הנפגע מכאבים והוגבל בפעילותו היומיומית  בתפקודו במשק הבית, אז מן הסתם קיבל עזרה יחסית רבה מבני משפחתו וסביר שהוציא מיני הוצאות שנועדו להקל על חייו בלי לשמור מהן קבלות, כמו כן, במקרים מסוימים ישנם נפגעים שמאז נשיכת הכלב אינם עצמאיים בתפקודם ויזדקקו לעזרה בבית ברחצה ובלבוש גם בעתיד.

הוצאות נסיעה וניידות לעבר ולעתיד - ניתן לטעון הוצאות נסיעה מוגברות בין היתר בשים לב לחומרת הפגיעה, לדוגמא אשפוז או טיפולים רפואיים אינטנסיביים מצריים נסיעות מרובות.

נזק לא ממוני - פיצוי על כאב וסבל על נשיכת כלב מצוי בתחום שיקול דעתו של בית המשפט. אדם שננשך על ידי כלב נפגע באירוע מפחיד וכאוב ובדרך כלל נזקק לטיפול רפואי הכולל תפרים וחבישה, בזמן התקיפה רבים מהמותקפים חשים איום ממשי על חייהם.

ביטוח לאומי - במקרים מסויימים ניתן לקבל פיצויים מביטוח לאומי על נשיכת כלב.

 

התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה על נשיכת כלב מתחילה ביום תקיפת הכלב  ונגמרת לאחר 7 שנים מאותו היום, כאשר מדובר בקטין תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18, כלומר, קטין תקופת ההתיישנות מתחילה מהיום בו מלאו לקטין 18 והוא יכול להגיש את התביעה עד הוא מגיע לגיל 25.

חשוב לציין שלא מומלץ להשתהות יותר מדי זמן  לפני שפונים לעורך דין נשיכת כלב כדי להגיש את התביעה, שכן בחלוף השנים יהיה קשה יותר להוכיח את נסיבות המקרה, זהות הכלב ולאתר את העדים שמטבע הדברים ככל שהזמן עובר יתקשו לזכור את המקרה לפרטי פרטים.

עורך דין מכניס צו מניעה לתיק