שאלות ותשובות
 1. מהי תביעת נזיקין ?

 2. מה זה מכרז ?

 3. מה זה קלון ?

 4. מה זה אבעיה ?

 5. מה זה הפקעה ?

 6. מה זה מע''מ ?

 7. מה זה סעד זמני ?

 8. מה זה שכירות ?

 9. מה זה חשבונית ?

 10. מה זה תביעה נגזרת ?

 11. מה ההגדרה של שותפות ?

 12. מה זה לשון הרע ?

 13. מה זה פלוגתאות ?

 14. מה עונש על עדות שקר ?

 15. מה זה אופציה ?

 16. מה זה מבטחים ?

 17. מה זה גניבת עין ?

 18. מה זה קג''מ ?

 19. מה זה הסכם ממון ?

 20. מה זה סעיף 79 א ?

 21. מה זה בעלי מניות ?

 22. מה זה היטל השבחה ?

 23. מה זה סיוע משפטי ?

 24. מה ההגדרה של לשון הרע ?

 25. מה העונש על הסגת גבול ?

 26. מה זה התיישנות ?

 27. מה נחשב שותפות ?

 28. מה זה הורה משמורן ?

 29. מה זה ועדה מקומית ?

 30. מה זה עיכוב ביצוע ?

 31. מה נחשב לשון הרע ?

 32. מה זה רשות ערעור ?

 33. מה זה מעשה בית דין ?

 34. מה העונש על ביזוי מדים ?

 35. מה העונש על השמדת עם ?

 36. מה זה זכויות בניה ?

 37. מה זה עבירה נמשכת ?

 38. מה זה זכויות יוצרים ?

 39. מה זה פרוטוקול משפט ?

 40. מה זה תוכנית בינוי ?

 41. מה זה עיקרי טיעון ?

 42. מה מכיל כתב תביעה ?

 43. מה נחשב הוצאת דיבה ?

 44. מה זה תביעות קטנות ?

 45. מה זה תעודת גמר בניה ?

 46. מה מתאים להמרצת פתיחה ?

 47. מה ההבדל בין גישור לפישור ?

 48. מה זה סדר דין מקוצר ?

 49. דרישת הכתב - מה נחשב "מסמך בכתב" ?

 50. מה משקלה עדות של עד מדינה ?

 51. מה זה ניכוי מס תשומות ?

 52. מה זה צו הפסקה שיפוטי ?

 53. הודאת נאשם דבר מה נוסף

 54. מה הסיכויים של ערעור בבית משפט ?

 55. מה נחשב "חלוקת רווחים" ?

 56. מה זה הרחבת חזית אסורה ?

 57. מה העונש על פריצה לבית ?

 58. מה זה חופשה ללא תשלום ?

 59. מה זה כרטיס שחקן (כדורגל) ?

 60. מה ההבדל בין חכירה לבעלות ?

 61. האם כל טעות היא רשלנות רפואית ?

 62. מה הזכויות שיש לאסיר בבית כלא ?

 63. מה זה עשיית עושר ולא במשפט ?

 64. מה תוקפו של כתב ויתור של עובד ?

 65. מה המשמעות של הערת אזהרה ?

 66. מה נחשב להרעת תנאי עבודה ?

 67. מה ההגדרה המשפטית של קיבוץ ?

 68. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 69. מה זה עשיית עושר ולא במשפט ?

 70. מה ההבדל בין השתק עילה לבין השתק פלוגתא ?