הגדרת מלווה

סעיף 1 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, קובע שכל נותן הלוואה הינו בגדר "מלווה" לפי החוק, ככל שאינו תאגיד בנקאי. עם זאת, על פי סעיף 15 לחוק, החובות החלות על מלווה לפי סעיפים 2,3 ו-7 לחוק, לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה שלא בדרך עיסוק. יוצא אם כן, כי הכלל הינו כי מי שנותן הלוואה - יראו אותו כמי שנתן את ההלוואה בדרך עיסוק, אלא אם יוכיח שלא כן הדבר ( ע"א (ת"א) 4003/07 בס ארנון נ' אברהם אריה (פסקה 26) (ניתן 21.01.09). יש לקבוע תחילה, האם התובע נתן הלוואות בדרך עיסוק, ככל שהתשובה חיובית - חל סעיף 2 לחוק ולפיו "חוזה הלוואה בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב". בעניינינו, אין מחלוקת בין הצדדים כי אין הסכם בכתב, הרי שהתובע הפר את הוראות סעיף 2 על כל המשתמע מכך. סעיף 1 בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות: "מלווה" - מי שנותן הלוואה, למעט תאגיד בנקאי...". בת.א. (פ"ת) 5179/04 איפלה שלמה נגד כהן מרדכי, נקבע, כי מי שנותן הלוואה, ו/או עוסק בניכיון שיקים, הינו מלווה לפי החוק.נקבע: " אמנם סעיף 15 (א) לחוק אומר כי הוראות סעיף 2, 3 ו-7 לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק, אולם השתכנעתי כי התובע עסק במתן הלוואות דרך עיסוק, על אף שהכחיש זאת. התובע אמר בעדותו שהוא עוסק בנכיון שיקים ולא במתן הלוואות, וניסה להבחין בין נכיון שיקים לבין הלוואה. אינני מקבל את החלוקה בין נכיון שיקים לבין מתן הלוואה, לענייננו. גם נכיון שיקים הינו מתן הלוואה. המלווה מלווה כסף ללווה והוא מקבל ממנו שיקים לבטחון פרעון ההלוואה, כשהוא מפחית מראש את הריבית שהוא גובה מסכום ההלוואה שהוא נותן ללווה. פעמים רבות מחייב המלווה את הלווה גם בריבית פיגורים אם ההלוואה אינה מוחזרת במועד. ראו בעניין זה בש"א 22130/04 בתיק פש"ר 1842/04 (מחוזי ת"א) יורו דיסקונט בע"מ נ' אילן שמעוני, עו"ד, כונס נכסי ג.א. צומן בע"מ ואח', מאת כב' השופטת ד. קרת-מאיר, סעיף 5 בהחלטה.כן ראו ת.א. (ת"א) 89443/97 א. רנתיסי בע"מ נ' אמוץ גולן, מאת כב' השופטת דותן. הגדרות משפטיותנהיגה ללא מלווהמשפט תעבורה