מה ההבדל בין מחלת מקצוע למיקרוטראומה ?

מה ההבדל בין מחלת מקצוע למיקרוטראומה ? על-פי הפסיקה, "מיקרוטראומה הינה "המפלט האחרון" למבוטח הסובל ממחלה שאינה "מחלת מקצוע" ולא נפגע בפגיעה חד פעמית" (דב"ע נה/0-93 המוסד לביטוח לאומי - עזרא קורן, פד"ע לו(1), 1.12.96). ועוד נקבע כי תורת המיקרוטראומה נועדה לאפשר לבית הדין לקדם את מטרת החוק במקרים שלא הוכרזו כ"מחלת מקצוע", אך אין היא באה במקום "מבחן הפתאומיות", הנדרש לצורך קביעת קיומו של אירוע תאונתי. לדוגמא באשר למיקרוטראומה בגב, נקבע בפסיקה כי שניים הם התנאים לתחולתה: האחד הוא קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר עבודת הנפגע. לגבי אותן פגיעות זעירות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות, התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן" כהגדרת הפסיקה, דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר. תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פני פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע. השני - על-מנת להוכיח קיומה של מיקרוטראומה כאמור, דרושה חוות-דעת של מומחה-רופא, היכול להבחין בין פגיעות זעירות מצטברות לבין תהליך תחלואי מתפתח בהדרגה בשל הרעה נמשכת והולכת במצב בריאותו של הנפגע." (עב"ל 313/97 המוסד לביטוח לאומי - אשר יניב, לה (2000), 529). מיקרוטראומהשאלות משפטיותרפואהמחלת מקצוע