מה זה אופציה ?

בע"א 5579/97 לילוף נגד בנק מזרחי מאוחד פסק דין נ"ה (3) עמ' 210 בעמ' 217 נפסק כי: "אופציה" הוא מכשיר פיננסי. הוא מעניק לבעל ה"אופציה" את הכוח (היכולת) לקנות או למכור נכס מסוים (נכס הבסיס) ביום מסוים (היום הקובע) במחיר מסוים (שער הבסיס) כדומה לחוזה עתידי. הצדדים להסכם האופציה (מקבל) (בעל) האופציה ומעניק (כותב האופציה) "מהמרים" על ערכו של נכס הבסיס ביום הקובע.". אופציותשאלות משפטיותאופציה