מה נחשב להרעת תנאי עבודה ?

מה נחשב להרעת תנאי עבודה ? מתי תוכר התפטרות עקב הרעת תנאי שכר כפיטורים ? בפסיקה לעניין "הרעה מוחשית" הקשורה לתנאי השכר הוכרו נסיבות כגון: עבודה בתנאים ירודים מאלה שנקבעו בחוזה העבודה. (דב"ע לב/333-3 מרכז החינוך העצמאי נ' מנחם שוורץ פד"ע ג 318) הפחתת שכר חד צדדית. (דב"ע מז/108-3 עבד אליאס אל דויאק נ' עזבון חאג' ראשיד אל שוויקי פד"ע יט 382). העברת עובד למקום בו יידרש לעבוד קשה יותר אך ישתכר פחות משהשתכר קודם לכן. (דב"ע נד/248-3 שוניה רוזנטל נ' שמירה ובטחון בע"מ, לא פורסם), פיגורים חוזרים בתשלום שכר עבודה. (תב"ע ל/109-3 שלום כהן נ' משה ויינגרטן פד"ע א 37) ועוד. שאלות משפטיותהרעת תנאים