הלכת רוט

מהי הלכת רוט ? ע"א 413/85 רוט נ' רוט פד"י מ (1) 835. תמצית הלכת רוט מובאת בהחלטת כב' הנשיא (רע"א 6308/98) לאמור: "בהלכת רוט נקבע, אכן, כי הסכם בין ההורים אין בו כלשעצמו בכדי לחסום תביעת מזונות של הקטין כלפי מי שחייב בהם, בה בעת נקבע, כי אם אושר הסכם כאמור בין ההורים בבית המשפט, אין לבטל את תוצאותיו של ההליך אלא אם יש אינדיקציה כלשהי לכך, שבית המשפט שדן בעניין, לא נתן את דעתו, עובר לאשור ההסכם, לשאלה שבפניו, ולא בחן את שאלת המזונות כדבעי (ראה שם בעמ' 839). על כן נקבע, כי "אין הצדקה לביטולו של פסק דין אשר אישר הסכם, למרות שאין סימנים לכך, שבית המשפט התעלם מחובתו לבדוק את הנסיבות שסבבו את עריכתו של ההסכם ואת וכנו. צריך להיות טעם ענייני כלשהו לביטולו של פסק הדין, שניתן אחרי בחינה עניינית של הנושא".הלכות משפטיות