הגדרת נזק גוף

מהו "נזק גוף" לצורך תקנות האגרות ? ברע"א 5237/06 מדינת ישראל נ' ראלב מנסור ואח' נקבע כי ברמה הנורמטיבית הוגדר "נזק גוף" במובחן מנזק שאינו גופני- בכך שמדובר ב"מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי. עוד נקבע כי:"פיצויים הנתבעים בשל "עוגמת נפש", "צער" השפלה", "ביזוי" וכיוצא באלה הנגרמים לאדם כתוצאה מעוולה נטענת שעול בו פלוני, ואשר לא גרמה לניזוק לליקוי או נכות בגופו או בנפשו, אינם באים בגדרם של פיצויים הנתבעים בשל "נזק גוף". שאם לא נאמר כן, נמצאים הופכים רבים מנזקי הממון והרכוש ל"נזקי גוף". זאת בניגוד לפיצויים הנתבעים בשל כאב וסבל שנגרמו לניזוק כתואה מהנכות או הליקוי הגופני או הנפשי שנגרמו לו במעשה העוולה- שאלה יבואו בגידרם של פיצויים הנתבעים בשל נזקי גוף" ובהמשך: "סיווגה של תביעת המשיבים, ככל תביעה אחרת, תיעשה בראש ובראשונה מתוך הנטען בכתב התביעה על העובדות ועל עילות התביעה הנטענות בו..." וכן:-"קבוצת נזקים נוספת הנתבעת בכתב התביעה, גם היא לא מועוררת שאלה של ממש. הכוונה היא לתביעת "הפיצויים העונשיים", בסכום של 2,500,000 ₪ הנתבעים בגין "ההתרשלות הזדונית בחקירה ובמיון הראיות,, שימוש באמצעי חקירה לא חוקיים", "הסתרת מידע בחקירה,, "הפרת החובה לשמור על זכויות התובעים" ו"התמשכות הטלת הרפש בתובעים למרות זיכויים". ראשי נזק נתבעים אלה, אין להם על פני הדברים ולא כלום עם התביעה לפיצויים בגין נזקי גוף". "תביעת פיצוי בגין "כאב וסבל" שמקורם הנטען הינו בפגיעה בגוף (לרבות פגיעה נפשית), מהווה במפורש תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף. ברם, שעה שהכאב והסבל הנטענים מקורם בעצם שלילת החירות שלא כדין, ולא בנזק גופני או נפשי כפשוטם, כי אז לא תסווג תביעת הפיצויים בגינם כתביעה בשל נזקי גוף. אכן, כאב וסבל" בתור שכאלה משמעם פגיעה כזו או אחרת בנפשו של אדם, בכבודו, במעמדו וכיו"ב. אולם, אין הם בתור שכאלה בלבד כדי נזק נפשי הבא בגדרי "נזק גוף" "הגדרות משפטיותנזקי גוף