דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה

"דוקטרינת "אובדן סיכויי החלמה" ענינה במצב דברים בו נפגע אדם על ידי גורם ניטרלי שאינו קשור לנתבע ועל רקע פגיעה זו, מתרחשת רשלנות רפואית אשר מפחיתה מסיכויי ההחלמה" (ע"א 2299/03 מדינת ישראל נ' טרלובסקי הדוקטרינה מתאימה לשימוש במקרים בהם קיימת עמימות סיבתית מסוימת וישנו קושי להוכיח, ברמה של מאזן ההסתברויות הרגיל, את משקלה המדויק של ההתרשלות בגרימת הנזק (ע"א 231/84 קופת חולים של ההסתדרות הכללית נ' פאתח, פ"ד מב(3) 312 (1988)). עוד נאמר כי: "על מנת לזכות בפיצוי בראש נזק זה של אובדן סיכויי החלמה, על הניזוק להוכיח במאזן ההסתברויות, כי ההתרשלות גרעה במידה כזאת או אחרת מסיכויי החלמתו. הפיצוי שינתן אינו על מלוא הנזק, אלא באחוז השווה לסיכויי ההחלמה שאבדו בגין ההתרשלות. על הניזוק להוכיח ככל הניתן את שיעור הסיכויים שאבדו... במקרים בהם לא ניתן להביא תשתית ראייתית להוכחת שיעור הגריעה המדויק, הדבר ייקבע בדרך של אומדנה." - ראה דברי כב' השופט רובינשטיין בע"א 2493/07 קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י נ' אבילפזוב. פסיקה רלוונטית בנושא דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה: ע"א 7469/03 המרכז הרפואי שערי צדק נ' כהן ע"א 1892/95 אבו סעדה נ' משטרת ישראל, פ"ד נא(2) 704 (1997); ע"א 2509/08 גיל נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית, פ"ד נד(2) 38 (2000); ע"א 7375/02 בית החולים כרמל, חיפה נ' מלול, (2005)). אובדן סיכויי החלמהתביעות רשלנות רפואיתדוקטרינות משפטיות