תאונת עבודה - מטפלת בקשישים


פסק דין

1. בפני ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק), על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום: 22.09.99, אשר קבעה למערערת 5% נכות צמיתה, החל מיום: 01.01.99 ובגין הפגיעה בעבודה מיום: 18.03.98.

2. ואלו נימוקי ב"כ המערערת:
א. טעתה הועדה בכך שלא התייחסה לקביעת ד"ר לין מטעם המערערת שהעניק

למערערת דרגת נכות בגין פגיעה בינונית בשרוול המסובב ביד שמאל ולא בגין ההגבלה בתנועות. הועדה לא נימקה את דחיית קביעתו של ד"ר לין.


ב. טעתה הועדה משלא הפעילה את תקנה 15 באשר המערערת, בשל מצבה, אינה

מסוגלת לחזור לעבודתה כמטפלת בקשישים.


3. ואלו נימוקי ב"כ המשיב:
א. הועדה בדקה את המערערת, עיינה בחומר הרפואי שבפניה וציינה כי מדובר בהגבלה

מזערית, ועל כן מדובר בקביעה רפואית.


ב. הועדה התייחסה לחווה"ד של ד"ר לין והגיעה למסקנה שונה מזו של המומחה נוכח

השוני בין הממצאים באשר למידת ההגבלה בתנועה.


ג. ב"כ המשיב מסכימה להחזרת התיק לועדה לענין תקנה 15.


לאחר בחינת פרוטוקול הועדה לעררים וטיעוני ב"כ הצדדים, להלן החלטתי:
4. בתאריך: 18.03.98, נפלה המערערת ונפגעה ביד שמאל. התאונה הוכרה כתאונת עבודה.


5. האבחנה הרפואית כמצויין בפרוטוקול הועדה:
"מצב לאחר שבר של הגבשושית הגדולה עצם זרוע שמאל עם נזק גיד סופרספינטוס".


6. עיון בפרוטוקול הועדה מעלה כי הועדה בדקה את המערערת ועיינה בחומר הרפואי שהיה בפניה לרבות ממצאי מיפוי העצמות מיום: 10.03.99 ובדיקת האולטרה סאונד

מיום: 07.03.99.


בציינה את ממצאי בדיקתה בפרוטוקול, קבעה הועדה כי מדובר "בתנועות סיבוביות מלאות למעט הגבלה מזערית בסיבוב פנימי שמלווה גם בכאב".


קביעה זו הינה קביעה רפואית מובהקת שבשיקול דעתה המקצועי של הועדה, ואין בית הדין מוסמך להתערב בה.
בגין ליקוי זה העניקה הועדה למערערת נכות בשיעור 5% לפי סעיף 35 (1) א'-ב' מותאם.


7. באשר לחווה"ד של ד"ר לין - הועדה הרפואית התייחסה לחווה"ד של ד"ר לין ודחתה את ממצאיו ומסקנותיו באשר למידת ההגבלה בתנועה בציינה בפרוטוקול כי מדובר בהגבלה מזערית בלבד בסיבוב פנימי והמלווה בכאב.


לצורך קביעת דרגת הנכות על הועדה הרפואית לקבוע מה מידת ההשפעה של הליקוי ו/או הפגיעה על כושר הפעולה או התנועות של הנפגע.
משנמקה הועדה את דחיית מסקנותיו של ד"ר לין המתבססות על ממצאים שונים מאלו שנמצאו בבדיקתה של הועדה עצמה את המערערת, הרי שאין לומר שנפלה טעות משפטית בקביעתה זו.


8. אשר על כן, מוחזר הענין לועדה אשר תבחן מחדש את נושא הפעלת תקנה 15 בהתחשב בעובדה שהמערערת לא חזרה לעבודתה בטיפול בקשישים, ותוך התייחסות לאמור בהקשר זה בחווה"ד של ד"ר לין.


9. אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון