צבעי - דמי אבטלה


פסק דין

1. התביעה שבפני היא ערעור על החלטת ועדת הערר שליד לשכת שירות התעסוקה ברמת גן, על פי חוק שירות התעסוקה התשי"ט - 1959, אשר דחתה את ערעורו של התובע לבטל רישום סירוב מיום 1.9.98.


2. התובע עבד כצבעי שלטים ופוטר מעבודתו לאחר שנתיים.
ביום 21.7.98 החל להתייצב בלשכת התעסוקה, והמועד הקובע שלו לתשלום דמי אבטלה הוא 1.7.98.
התובע הופנה לעבודה כבודק בטחוני ביום 1.9.98.
כאשר הגיע למקום העבודה הסתבר לו כי מדובר בעבודת משמרות, בה הוא נדרש לעבוד לסירוגין במשמרת בוקר ובמשמרת ערב.
משמרת הבוקר היא בין השעות 14:00 - 06:00, ומשמרת הערב היא בין השעות 24:00 - 14:00.


3. התובע טען כי אינו יכול לעבוד בלילה, אלא רק בשעות הבוקר, וזאת כיוון שאשתו ילדה ביום 1.8.98, והוא חייב לסייע לה בטיפול בתינוק.
התובע אף טען כי אשתו סובלת מאנמיה וסחרחורת מספר שנים.


4. כבר נפסק כי הקריטריון לקביעה אם בפנינו "סירוב" לקבל עבודה אם לאו הוא - כי "יש להציג את השאלה אם עת ברור שבעבודה שהוצעה מתקיימים התנאים להיותה מתקיימים התנאים להיותה 'עבודה מתאימה' מי שבו מדובר אכן נהג כאדם המחפש עבודה, ולא כמי שסומך על כך שבאין עבודה - יקבל דמי אבטלה". (ראה דיון מא91-3/ ו- מא91-4/ אוזיאס מאיר נ' שירות התעסוקה פד"ע יג' עמ' 61).


5. עוד נפסק כי "המבוטח אינו ממלא את חובתו על פי החוק והתקנות כאשר הוא מקבל הפניה למקום עבודה. עליו להתייצב במקום העבודה ולעשות מאמץ סביר בתום לב לעבוד". (ראה דיון נג91-3/ מוחמד אבו גאמע ואח' נ' שירות התעסוקה פד"ע כה' עמ' 297).


6. התובע יליד שנת 73', וגילו נמוך איפוא מ- 35 שנה.
במועד הפנייתו לעבודה (1.9.98) חלפו 60 יום מהתאריך הקובע, וניתן היה על פי החוק להפנותו לכל עבודה המתאימה לכושרו הגופני ומצב בריאותו.
התובע עצמו לא סבל ממגבלה בריאותית כלשהי, המונעת ממנו לעבוד בשעות הערב.


5. הנימוק כי הוא חייב לסייע לאשתו בשעות הלילה, ועל כן אינו יכול לעבוד במשמרת לילה - אינו נימוק משכנע.
ראשית - אין מדובר בעבודה בלילה, אלא במשמרת המסתיימת בשעה 24:00.
לתובע נותר זמן פנוי לסייע לאשתו במהלך היום, גם כאשר הוא עובד בערב לפרנסת משפחתו.
אדם המעונין באמת ובתמים לעבוד בעבודה המתאימה לו, אינו יכול להציב תנאים לקבלתה.


6. על פי כל האמור לעיל אני קובעת כי התנהגותו של התובע הינה בגדר "סירוב" לקבל כל עבודה, ועל כן - דין תביעתו להידחות.


בנסיבות הענין - איני פוסקת הוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי אבטלה

 2. סירוב עבודה

 3. דמי אבטלה שכיר

 4. חוק ביטוח אבטלה

 5. דמי אבטלה תנאים

 6. צבעי - דמי אבטלה

 7. דמי אבטלה ערעור

 8. דמי אבטלה מטפלת

 9. דמי אבטלה קורס

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. מובטל ביטוח לאומי

 12. דמי אבטלה מינימרקט

 13. רישום סירוב בלשכה

 14. סירוב לחתום בלשכה

 15. דמי אבטלה עובד יומי

 16. מכתב דחיה דמי אבטלה

 17. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 18. דמי אבטלה - צבירת ימים

 19. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 20. דמי תאונה למובטל

 21. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 22. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 23. דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

 24. התייצבות חלקית לשכת האבטלה

 25. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 26. דמי אבטלה עבודה בתקופת אבטלה

 27. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 28. דמי אבטלה - הקמת חברה

 29. טופס ערעור לשכת האבטלה

 30. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד

 31. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?

 32. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?

 33. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?

 34. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 35. אישור מחלה לשכת התעסוקה

 36. דמי אבטלה - ניכוי תגמולי ביטוח

 37. דמי אבטלה - חישוב בסיס השתכרות

 38. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 39. רישום פיקטיבי בלשכת האבטלה

 40. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 41. הוכחת עבודה לצורך דמי אבטלה

 42. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח אבטלה

 43. דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי

 44. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 45. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 46. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?

 47. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 48. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 49. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 50. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר

 51. מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי

 52. תביעה לביטול חוב בגין קבלת דמי אבטלה

 53. מטפלת של בני משפחה – דמי אבטלה ביטוח לאומי

 54. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 55. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית

 56. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 57. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 58. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 59. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה

 60. הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

 61. מכתב פיטורים רטרואקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 62. סירוב לעבוד - חוסר אפשרות למצוא אדם שיטפל בתינוק

 63. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 64. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 65. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 66. ביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לתשלום דמי אבטלה

 67. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 68. דמי אבטלה - תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 161(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי

 69. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה בגלל רצון לעבוד עבודה זמנית בגלל נסיעה לחו"ל

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון