נפילה בגלל סחרחורת בעבודה


פסק דין

1. זוהי תביעה להכרה באירוע מיום 1.5.96 כ"תאונה בעבודה" כמשמעותה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב] , התשנ"ה - 1995.


2. התובע עובד כשכיר במספר מקומות עבודה, מיקומם של חלק מאותם מקומות הינו בחדרה ומקום אחד הינו ברח' דב גרונר 3 בבני -ברק.


ביום 1.5.96 נסע התובע ממקום עבודתו בחדרה למקום עבודתו בבני- ברק כשעמו חומר מע"מ כדי להמשיך את עבודתו במשרד בבני -ברק.


בסביבות השעה 19:00, לאחר יום עבודה, עלה התובע למשרדו בבני- ברק ובשעה שכמעט וסיים לטפס במדרגות המובילות למשרד, חש בסחרחורת איבד את שיווי משקלו, נפל לאחור ונחבל קשות. (סעיף 5 לתצהיר התובע). במקום יש סה"כ 5 מדרגות והתובע נפל לאחור על חלק מהמדרגות התחתונות ועל חלק ממשטח הכניסה. ( עמ' 2 לנספח ט' לתצהיר התובע הודעת התובע לחוקר המוסד מיום 10.2.97).


איש מהעובדים לא היה במקום בזמן האירוע. לאחר האירוע הצליח התובע לקום בכוחות עצמו, נח במשרד כשעה וחצי שלאחריהם נסע לביתו בנס - ציונה (סעיף 6 לתצהיר).


מכיוון שהתובע שסבר שמדובר באירוע חולף המתין בביתו ללא שפנה לרופא. רק ביום 16.5.96 פנה לרופא המשפחה אשר היפנה אותו לטיפולו של רופא אורטופד. לאחר סידרת צילומים ובדיקות אובחנו אצל התובע פריצת 2 דיסקים, רגישות והגבלה בתנועות. בעקבות האירוע לא עבד התובע במשך 40 יום (סעיפים 7-10 לתצהירו).


פנייתו של התובע לנתבע להכרה באירוע מיום 1.5.96 כתאונה בעבודה נדחתה הואיל והנפילה אירעה עקב סחרחורת בדרך מהעבודה בחדרה למשרד בבני - ברק ולא עקב סיכוני הדרך.


בדיון בפנינו הסכימה ב"כ הנתבע, כי מדובר בתאונה שאירעה "תוך כדי עבודה" ולא בדרך ממקום עבודה אחד למשנהו אלא שטענה כי אין מדובר בתאונה שאירעה "עקב עבודה".


3. בכתב תביעתו המקורי נאמר בסעיף 4 כי:


" שעה שהתובע כמעט וסיים לטפס במדרגות המובילות למשרדו הנ"ל, חש בסחרחורת, איבד את שיווי משקלו, נפל לאחור ונחבל קשות".


נוסח זה מופיע אף בכתב התביעה המתוקן שהגיש ב"כ התובע.


בתצהירו שניתן כעדות ראשית בתיק חוזר התובע (בסעיף 5 ) על הנוסח המופיע בכתב

תביעתו ומוסיף:


" אציין, כי איני סובל מסחרחורת ברגיל, ויתכן שהתאונה נגרמה בשל העייפות

שחשתי לקראת סיום יום העבודה אשר היה יום ארוך ומתיש".


בהודעתו לחוקר המוסד (נספח ט' לתצהיר התובע) מציין התובע:


" לענין הארוע שלי ביום המקרה 1.5.96 .... עבדתי כרגיל (עמ' 1 לנספח ט' ).... הגעתי

למשרדי בערך בשעה 19:00 כאשר ניסיתי להיכנס חשתי לפתע סחרחורת בעליה

במדרגות המובילות למשרד יש סה"כ 5 מדרגות ובגין סחרחורת זאת איבדתי את

שווי משקלי.. ( עמ' 2) בעבר לא היו לי מקרים דומים של נפילה כתוצאה מסחרחורת

זה המקרה הראשון שלי .... למעשה בגין המקרה הנוכחי בו נפלתי לאחור כתוצאה

מסחרחורת אני חושב שזה היה הגורם לפריצת הדיסקים שלי בגב.....( עמ' 4)".


בחקירתו שפנינו נשאל התובע באשר להגדרתו כי נפילתו נגרמה בשל סחרחורת והוא משיב:
"בסעיף 2 כתוב שסיפרתי לחוקר על סחרחורת וזה לא מדוייק כשאני משחזר לעצמי

את הנפילה עפתי אחורה אבל אני לא זוכר אם ההגדרה הנכונה היתה סחרחורת, אני הרגשתי באויר. לפני המעידה לא הרגשתי כלום הרגשתי שאני עף אחורה, אין לי מושג באותו חלקיק שניה לפני שנפלתי לאחור. כשהחוקר שאל אותי אם זה סחרחורת או עייפות אמרתי לו שזה סחרחורת, זה נכון שכשהוא שאל אותי אם זה היה סחרחורת אמרתי לו שכן כיום אני אומר שאינני יודע להגדיר במדויק, לא סיפרתי לחוקר על סיבה אחרת למעידה, אני אמרתי לו שהמקום היה חשוך. בעמ' 4 לנספח ט' שוב מופיעה המילה סחרחורת ואז אני משיב שזה אותו עניין בתשובה לשאלתו אם אני חושב שזה הגורם לנפילה" ( עמ' 3).


בהמשך, בחקירתו החוזרת מסביר התובע, כי כנראה שהנפילה באה על רקע יום העבודה

והמרכיבים שלו, נסיעותיו הארוכות והעייפות הרבה (עמ' 3 ו- 4 ).


4. אין כל ספק, כי לגירסתו של התובע עצמו נפילתו באה בשל סחרחורת שחש בה וללא כל קשר לעבודה. הדברים נאמרו מפורשות לחוקר המוסד כ- 10 חודשים לאחר האירוע. האירוע תואר כך בכתב התביעה המקורי ואף בכתב התביעה המתוקן. רק לקראת הדיון הוסיף התובע בתצהירו את השערתו כי "יתכן" שהאירוע קרה בשל העייפות מהעבודה. גם בחקירתו הנגדית מודה התובע כי בהודעתו לחוקר המוסד סבר שמדובר בנפילה בשל סחרחורת. מכאן כי אין לקבל את השינוי שחל בסיפור הדברים בשלב מאוחר הרבה יותר.


אין במכלול הראיות שהובאו בפנינו כל הסבר מה יום מיומיים ומה שונה היה יום העבודה ב- 1.5.96 מכל יום עבודה רגיל אחר. לא נטען ולא הוכח כי, היה זה יום עבודה קשה מן הרגיל או שמדובר היה באירוע חריג כלשהו בעבודה.


אף התובע עצמו איננו יכול לייחס בוודאות את נפילתו לגורם כלשהו בעבודה "יתכן שהתאונה נגרמה בשל עייפות" "...כנראה זה היה יום העבודה והמרכיבים שלו...".


בנסיבות אלו ברי לנו, כי נפילתו באה על רקע של סחרחורת בלבד וללא זיקה לעבודתו.


5. בענייננו האירוע איננו כתוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין.


משהסכים המשיב כי מדובר בתאונה " תוך כדי עבודה" הרי שחלה עליו החובה להוכיח כי השפעת העבודה על אירוע התאונה היתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים (סעיף 83 לחוק).


בדב"ע תשן / 0-94 ליאורה כץ נ. המוסד פד"ע כב' 27 נדון ערעורה של עובדת שנפלה תוך כדי עבודתה שלא כתוצאה מגורם הנעוץ בעבודתה או כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו.


קובע בית הדין ( עמ' 29-30 ):


" השאלה שלפנינו היא האם הוכח לבית הדין קמא שהתאונה שאירעה למערערת תוך כדי עבודתה לא אירעה גם עקב העבודה, על פי החזקה הכלולה בסעיף 39 ( רישה) של חוק הביטוח הלאומי [ סעיף 83 בנוסח המשולב - ש.ט], על פי חזקה זו רובץ נטל הראיה על המשיב, להראות כי הגם שאירעה תאונה לעובד שכיר תוך כדי העבודה , לא אירעה התאונה גם עקב העבודה.


בענייננו הורם נטל הראיה כנדרש, מתוך דברי המערערת דווקא לחוקר המשיב,

שבהם ראה בית הדין את תיאור העובדות לאשורן, שהרי בדבריה לחוקר אמרה

המערערת מפורשות כי לא היה כל גורם חיצוני נראה לעין או מכשול שגרם

מעידתה...


סביר מאוד להניח כי לו אונתה הנפילה מסיבה הנעוצה בעבודת המערערת, ניתן היה להבחין בה, וכבר מן העובדה שלא אובחן הגורם לנפילה, עולה ראיה מספקת שנפילת המערערת לא ארעה בגלל גורם הנעוץ בעבודתה. בכך יצא המשיב ידי חובת הראיה להפרכת החזקה הכלולה בסעיף 39 רישה לחוק הביטוח הלאומי".


(ראה גם: דב"ע נה / 0-292 זילפה יצחק נ. המוסד , טרם פורסם, סעיף 8 לפסה"ד ).


משקבענו בענייננו כי מדובר בנפילה בשל סחרחורת ללא כל קשר לעבודה, עמד המשיב בנטל ההוכחה המוטל עליו ועל כן אין לראות באירוע מיום 1.5.96 תאונה בעבודה.


6. התביעה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון