לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה


פסק דין

1. זוהי תובענה כנגד החלטת פקיד התביעות אשר דחה את תביעתו של התובע להענקה מטעמי צדק בענין תאונת העבודה אשר אירעה לו ביום 25.12.96, עת נפגע בתאונה ברכבו בדרכו לעבודה.


2. התובע החל להיות עובד עצמאי בתחילת שנת 1996, אולם, עד ליום התאונה לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי. הוא העביר את הטיפול בענינו למשרד רו"ח בת-אביב אשר רשמו אותו כעצמאי במס הכנסה ובמע"מ אולם לא במוסד לביטוח לאומי.


3. המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לדמי פגיעה מחמת העובדה שלא נרשם כעובד עצמאי לפני קרות התאונה. על דחייה זו לא הגיש התובע תובענה לבית הדין, ולפי דברי בא כוחו, אין התובענה הנוכחית מופנית כנגד אותה דחייה. לאחר דחיית תביעתו, הגיש התובע תביעה להענקה מטעמי צדק, והמוסד לביטוח לאומי דחה גם תביעה זו. כנגד אותה דחיית מופנית התובענה הנוכחית.


4. ההוראות הרלבנטיות של חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 (להלן: החוק), הן כדלהלן:


77. לגבי עובד עצמאי, תנאי לגימלה לי פרק זה הוא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד כעובד עצמאי, או שעשה את המוטל עליו כדי להירשם.
• * *387. המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו מטעמי צדק, לתת הענקות לאדם בכסף ובעין על פי מבחנים וכללים ובשיעורים שנקבעו באישור וועדת העבודה והרווחה, כשתביעתו של אדם לגימלה במסגרת ענפי הביטוח אינה מזכה אותו בגלל אחת מאלה:
(א) אי מילוי חובת רישום לפי סעיף 77.


5. בתקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), התשל"ה- 1975 נקבעו המבחנים למתן הענקות. תקנה 3 קובעת כדלהלן:


בכפוף לאמור בסימן ג' יתן המוסד במקרה שלא אושפזה יולדת או נצבר מהמבוטח למלא חובת רישום לפי סע' 33 לחוק … מחמת אחד מאלה:
(1) מחלה או תאונה …

(10) סיבה אחרת שלפי שיקול דעת המוסד, מקורה בנסיבות שלא היו תלויות במבקש . . .


6. מקרה דומה כבר הוכרע על ידי בית הדין הארצי בדב"ע נה/ 0-184, אריה בדרה נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם). בסע' 8 לאותו פסק דין התחייס בית הדין הארצי לענין ההענקה מטעמי צדק. טען המערער שם כי הוא לא נרשם כעצמאי במוסד לביטוח לאומי כתוצאה מרשלנותו של רואה החשבון שלו. בית הדין הארצי דחה טענה זו באמרו: --

מכאן, כי הסתמכות על גורם אחר איה באה במסגרת תקנה 2(10) לתקנות, ואין מקום להתערב בשיקול דעתם של פקידי המוסד.


7. במקרה זה, מדובר אמנם על עולה חדש, אולם הוא החל להיות עצמאי כשנה לפני מועד התאונה. בנוסף, מאחר ובתאונת דרכים מדובר, מן הסתם יהיה זכאי לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ואם ובמידה ויתברר כי אכן במעשה איבה מדובר, כפי שטוענת חברת הביטוח, כי אז יהיה התובע זכאי לפיצויים לנפגעי איבה, ולא יוכל לקבל כפל גימלאות בשל אותו אירוע.


8. לאור זאת, דוחה בית הדין את התביעה כפי שהיא הוגשה.


9. כפי שקבע בית הדין גם בענין ברדה לעיל, לא עולה מהחומר שבפני בית הדין כי המוסד לביטוח לאומי בדקה את זכאותו של התובע לגימלה מכוח תקנה 4 לתקנות. על כן, על מנת לעשות צדק, מורה בית הדין למוסד לביטוח לאומי לבדוק את זכאותו לתובע לגימלה לפי תקנה 4 לתקנות. במידה ויוחלט על דחיית תביעתו, ישלח המוסד לתובע, באמצעות בא כוחו, מכתב דחייה מפורט, הכולל תחשיב מאת המוסד לביטוח לאומי. התובע יהיה רשאי להגיש תובענה חדשה כנגד החלטה שלילית של פקיד התביעות תול המועד שנקבע בתקנות.


10. אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון