תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ


פסק דין

1. התובע עותר להכיר בפציעה באצבע יד ימין ביום: 23.03.98, בגדר תאונת עבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק).


2. הנתבע דחה תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה מהנימוק כי בתאריך: 23.0.91, לא אירע לתובע אירוע תאונתי כלשהו במהלך עבודתו.


לאחר בחינת הראיות ושמיעת טיעוני הצדדים, להלן החלטתי:

3. התובע משמש חוקר באגף המע"מ יפו.
בתאריך: 23.03.98, בשעות הבוקר ביצע התובע יחד עם שלושה חוקרים נוספים, חיפוש בבית בטירה עפ"י צו ביהמ"ש מיום: 18.03.98.
(ר' דו"ח חיפוש בית ת1/ ודף מיומן החקירות שצורף לכתב התביעה).
החיפוש כלל בדיקה בבית ובמחסנים כולל טיפוס מעל חביות ועליה לגג הבית.


4. לגרסת התובע, במהלך החיפוש, הסב אחד החוקרים, גיא עמיר, את תשומת לב התובע לפצע מדמם באצבע יד ימין.
התובע טיפל בעצמו בפצע והמשיך בעבודתו הרגילה באותו היום.
עדות התובע תואמת את הודעתו בפני חוקר המוסד (נ2/), את הנרשם בטופס התביעה (נ1/) ונתמכת בעדויות שני החוקרים האחרים מר אביב כהן ומר אייל קלדס שביצעו יחד עם התובע את החיפוש.
העובדה שאין התובע יכול להצביע באופן מדוייק על הסיבה או הגורם שהביא לפציעתו, או כיצד בדיוק אירעה הפציעה, אין בה כשלעצמה כדי לשלול את גרסת התובע לפיה נפצע באצבעו במהלך ביצוע החיפוש, גרסה המאושרת ע"י העדים שנכחו בעת החיפוש.
5. התובע פנה לקבלת טיפול רפואי אצל רופאת המשפחה בקופה"ח המאוחדת, ד"ר חרונסקי ריטה בתאריך: 27.03.98 וזאת לאחר שהפצע באצבעו לא הגליד ובשל הזיהום שהתפתח במקום.
באישור הרפואי של רופאת המשפחה, ד"ר חרונסקי מיום: 04.11.99, (ת2/), צויין כי בתאריך: 27.03.98, אכן פנה התובע לקבלת טיפול רפואי וכן פורטו באישור הרפואי סוג הפציעה ומהות הטיפול הרפואי לו נזקק התובע בגינה.


תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ניתנה לתובע אכן בתאריך: 16.04.98, אולם גם בה צויין כי התובע נבדק ע"י הרופא, ביום: 27.03.98.
פניה לקבלת טיפול רפואי מספר ימים לאחר קרות האירוע הנטען אין בה כדי לשלול קיומו של אותו אירוע שאירע בעבודה בתאריך: 23.03.98, כפי שאכן הוכח בפני.


גרסת התובע לפיה לא פנה מיד לקבלת טיפול רפואי משסבר שמדובר בפציעה קלה ביותר אשר סימניה יחלפו חיש מהר, היא גרסה הגיונית ומתקבלת על הדעת בנסיבות המקרה.


6. לאור האמור עת הוכח כי התובע נפגע באצבע יד ימין במהלך עבודתו בתאריך: 23.03.98, אני קובעת כי יש לראות באירוע תאונתי זה בגדר תאונת עבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק.


7. הנתבע יישא בהוצאות התובע בסך של 500 ש"ח צמודים כדין מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון