פיטורים הורדה בדרגה
פסק דין

המערער, יליד שנת 1944, עבד ברשות הדואר (וקודם במשרד התקשורת) במשך שלושים שנים לערך. בשנים האחרונות עבד כפקיד אשנב בסניף דואר בבאר-שבע. בשנת 1998 הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום בבאר-שבע בגין עבירת גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין. לפי כתב האישום, המערער שלשל לכיסו, בשתי פעמים סכומי כסף, כל פעם 88 ש"ח (ובסך הכל 176 ש"ח), אותם קיבל תמורת ביולן של שתי חבילות דואר. המערער הודה במשטרה, ולאחר מכן בבית המשפט, בביצוע המעשים שיוחסו לו בכתב האישום. על יסוד הודאתו קבע בית המשפט כי המערער ביצע את העבירה המיוחסת לו, אך בשל העדר הרשעות קודמות, ולאור המלצת שרות המבחן, נמנע מלהרשיע את המערער, והסתפק בעונש של 350 שעות שירות לתועלת הציבור.


על יסוד פסק הדין של בית משפט השלום, הוגשה נגד המערער תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה. על פי הודאתו של המערער, ועל יסוד הממצאים והמסקנות של בית משפט השלום, החליט בית הדין להרשיע את המערער בעבירות לפי סעיפים 17(1), 17(3) ו17-(4) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג1963-. בית הדין החליט להטיל על המערער את אמצעי המשמעת הבאים:


א. נזיפה;ב. פיטורים (מיום 1.11.00) אגב תשלום גמלה מלאה, תוך הורדה בדרגה אחת למשך שנה.


את גזר הדין נימק בית הדין כדלקמן:


"בית הדין הפך בטיעוני הצדדים לאמצעי המשמעת, בפסקי דין שהונחו בפניו, בשורת השיקולים לקולא ולחומרא ובהיבטים המייחדים ערכאה שיפוטית זו מכל ערכאה שיפוטית אחרת.


... עבירה מסוג עבירת גניבה יוצרת מועקה כבדה בציבור כולו. יש בה כדי לכרסם באימון, אותו רוחש האזרח לאלה שהופקדו על ידו לשרת את הכלל. היא מעכירה את האווירה ונוטעת אכזבה בקרב הציבור אותו אמור עובד הציבור לשרת נאמנה. ומכאן, בית הדין שם לנגד עיניו את הנסיבות האישיות של הנאשם, כפי שפורטו אחת לאחת ע"י ב"כ הנאשם, אלא שבדין המשמעתי פוחת המשקל שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם.


...באשר לפיטוריו, אנו לא רואים מנוס מהם. בית הדין התרשם כי, גם אצל הנאשם, לנוכח המגעים שהיו בינו לבין הנהלת רשות הדואר בנושא פרישתו על תנאיה, נוצרה ציפייה לפרישה. תחילת תוקפם של הפיטורים יידחה לאחר החגים הבאים עלינו לטובה.


בית הדין הביא בחשבון את מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם, מצבו הבריאותי ובמיוחד העובדה, שמוטלים על צווארו כאבני רחיים מספר רב של נפשות, אותן הוא מפרנס לבדו. על כן, נמנע בית הדין מלהטיל על הנאשם תקופת פסילה משירות המדינה ומרשות הדואר".


בערעור זה מבקש בא כח המערער להקל באמצעי המשמעת שהוטלו על ידי בית הדין למשמעת ולבטל את עונש הפיטורים. בעשותו כן פונה הוא אל מידת הרחמים. בא כח המערער מבקש מבית המשפט להתחשב בנסיבות האישיות הקשות של המערער ובעובדה שלפנינו מעידה חד פעמית אשר לא נשנתה בכל שנות שירותו של המערער בשירות הדואר.


לאחר ששקלתי את טיעוני המערער הגעתי למסקנה כי אין לי יסוד להתערב באמצעי המשמעת שבית הדין הטיל על המערער, על אף מצבו הקשה של המערער.


ראשית, ובניגוד לטענתו של בא כח המערער, מעידתו של המערער אינה בגדר מעידה חד פעמית. כתב האישום שהוגש כנגד המערער בבית משפט השלום ייחס למערער מעשי גניבה בשני אירועים שונים. כבר אמרתי לא אחת, כי ההבדל במספר האירועים המיוחס לנאשם אינו כמותי בלבד. הכמות הופכת לאיכות ויש בה כדי להשפיע על אמצעי המשמעת. ראו עש"מ 4601/00 פאוזי נ' התובעת בבית הדין המקומי של עובדי עיריית ירושלים (טרם פורסם).


שנית, צדק בית הדין כאשר ייחס חומרה לעבירה של גניבה על ידי עובד הציבור. זוהי עבירה הפוגעת קשה באמון שהשירות הציבורי נותן בעובדיו ובאמון שהציבור רוחש לעובדי הציבור.


משום כך, בדרך כלל פיטורים הם אמצעי הולם לעבירה של גניבה על ידי עובד הציבור. אכן, בית הדין מביא בחשבון את נסיבותיו האישיות של הנאשם; אך עליו לתת את עיקר המשקל לאינטרס הציבורי. וכך נאמר בעש"מ 5282/98 מדינת ישראל נ' כתב, פ"ד נב(5) 87, 93:


"המשקל שראוי לייחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה הפלילית, וכן גם המשקל שיש לייחס לנסיבות האישיות של הנאשם, פוחת בדין המשמעתי. בדין המשמעתי, אמצעי המשמעת אמור לשמש אמצעי מניעה יותר מאשר אמצעי ענישה: התכלית העיקרית של אמצעי המשמעת היא, כאמור, למנוע פגיעה משמעותית בתפקוד של שירות המדינה או בתדמית של שירות זה, שכן תדמית ראויה היא תנאי הכרחי לפעילות תקינה של השירות. לכן, השאלה העיקרית היא, מה ההשלכה שתהיה על שירות המדינה, אם עובד המדינה שהורשע בעבירת שוחד, יורשה להמשיך את עבודתו בשירות המדינה".


מנימוקי גזר הדין של בית הדין למשמעת עולה כי בית הדין התחשב בנסיבות האישיות של המערער וערך את האיזון הראוי בין נסיבות אלה לבין מידת הפגיעה בשירות הציבורי. אמצעי המשמעת שהוטלו על המערער אינם חורגים מהמקובל במקרים כאלה.


כידוע, בית משפט זה אינו נוטה להתערב באמצעי משמעת שהוטלו על ידי בית הדין למשמעת, אלא אם הם חורגים מן הסבירות, או לוקים בטעות מהותית או גורמים עוול המחייב תיקון. במקרה שלפנינו, על אף מצבו הכלכלי הקשה של המערער, אין אמצעי המשמעת שהוטלו עליו מצדיקים את ההתערבות של בית משפט זה.


הערעור נדחה.

- תוכן עניינים -
- תחומי משפט -
פגיעות גוף
תאונות דרכים, תאונות עבודה תביעות רשלנות רפואית
משפט אזרחי
דיני עבודה, נזקי רכוש, חוזים תביעות ביטוח, נדל"ן, צוואות
 1. תביעה זכויות כספיות מקדם מכירות החזר הלוואה

 2. תביעה של מורה על גמול ניהול רטרואקטיבי

 3. פיטורים של עובד בגלל תלונה על אי סדרים בניהול

 4. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן

 5. תביעה זכויות פיצויי פיטורים עובד זר לא חוקי בגלל מעצר

 6. עבודה בהתנדבות במטה בחירות – זכאות לשכר

 7. תביעה תשלום מענק שנתי יחסי על שנה אחרונה

 8. העברת עובד למסלול קביעות

 9. תביעה עובד נמל שינוי דרגה ימאי – רב חובל

 10. תביעה אישית נגד בעל מסעדה שנסגרה

 11. צו ההרחבה לתעשיית הדפוס על ענפיו

 12. תביעה ביטול פיטורי צמצום

 13. הסכם עבודה כעצמאי עם הצגת חשבונית מס

 14. תביעה של שומר באתר בניה זכאות תשלום פיצויי פיטורים

 15. ערעור פיטורים שלא כדין - בקשה לגילוי מסמכים

 16. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה

 17. תניית שיפוט ייחודית לבית משפט בחו"ל

 18. תיקון הסכמי פרישה – בקשה לפיצול דיון

 19. סעיף אי התחרות בהסכם עבודה

 20. תנאים הגבלת עיסוק של עובד

 21. מימוש אופציה רכישת מניות בחברה לאחר פיטורים של עובד

 22. תביעה של מורים נגד מנהל בית ספר - הלנת פיצויי פיטורים

 23. זכויות מאבטח - תשלום על כוננות הפרשי שכר משמרת לילה

 24. זכויות קצרנית - פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה

 25. זכאות פיצויי פיטורים על חודשי הסתגלות - תנאי פרישה ועדה פריטטית

 26. העברת מורה לבית ספר אחר בגלל בעיות רפואיות - ועדה רפואית

 27. בקשה הגדלת תקופת שירות מטעמי בריאות - סעיף 100ב

 28. זכאות עובד החזר הוצאות רכב, שעות נוספות, הוצאות טלפו

 29. זכויות עובד זר פועל בניין אשרת עבודה קבלן

 30. צבירת ימי חופשה עובד מדינה - פיצויי פיטורים מעל 100% - תקשי"ר

 31. התנכלות לעובד בגלל סכסוכים פוליטיים - הפחתת שכר

 32. האם מותר לפטר בגלל מכונת אמת ? פיטורים בגלל בדיקת פוליגרף

 33. ערעור על קיצוצים בשכר עובדים - פיצויי הלנת שכר

 34. האם יש זכות לקבל הוצאות משפט שכר טרחת עו"ד בתביעות

 35. הסכם קיבוצי תכנית הבראה - ביטול פיטורים פגם שימוע

 36. דרוג של עובד - פגם בהחלטה של ממונה על שכר הסכמי עבודה

 37. שליח בחו"ל תביעה על תוספת שכר - תוספת בוררות

 38. תביעה אחות מעשית בית אבות – פיצוי פיטורים

 39. פיטורים מעבודה יציאה לימודים - מכתב אולטימטום סמנכ"ל

 40. ניכויים משכורת הסכם עבודה - דמי חבר, סל ביטוח, קרן מתנות

 41. זכות פיצויי פיטורים – צו הרחקה אזורי

 42. עבודה מעבר הקו הירוק - זכאות שירותי הסעה מהבית

 43. תביעה בגין החזר דמי נסיעות - שליח

 44. האם טיול נחשב ליום עבודה ?

 45. שחרור הכספים בפוליסות ביטוח מנהלים

 46. פיטורים של עוזרת גננת בעקבות העדרויות

 47. תביעה עובדי תעשיה אוירית - הסכם קיבוצי מיוחד

 48. השעייה מהעבודה - סעיף 48 חוק שירות המדינה (משמעת)

 49. בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן במעמד צד אחד

 50. תביעה של מתמחה משפטים - הודעה מוקדמת שכר עבודה

 51. ערעור הגדלת גמלה עקב שירות צבאי סדיר בגין מצב בריאות

 52. קצבת פרישה - ערעור על החלטת הממונה על תשלום הגימלאות

 53. אי הגשת תצהירים - בקשה לדחות את התביעה על הסף ?

 54. תביעה כנגד החלטה להפסיק תשלום קצבת הזיקנה

 55. בקשה גילוי מסמכים - דוחו"ת חודשיים מכירת מוצרים

 56. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 57. תביעה להפרשי פיצויי פיטורין בגין קיזוז סכומים מקופת הפיצויים

 58. סירוב בקשה להתקבל לעבודה כמנהלת מועדון לקוחות

 59. בקשה למינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד)

 60. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 61. סכסוך קיבוצי - דרישה של ההסתדרות לתוספת תקן כוח אדם

 62. תשלום פיצוי בגין הפרת חוזה עבודה - חוזה על תנאי ?

 63. תביעה נגד תנובה - תשלום שווי קו חלוקה

 64. מחלת גב פגיעה בעבודה - תאונת עבודה

 65. תביעה לקבלת רכב מיוחד - הסכם גימלת ניידות

 66. דמי לידה - יחסי עובד מעביד קירבה משפחתית

 67. המשרד לענייני דתות - משכורות רבנים

 68. פיטורים מעבודה - מורה לנגינה

 69. ערעור בגין החלטת ועדה לעררים לענין גמלת ילד נכה

 70. תיקון שומות דמי ביטוח בגין דמי שכירות חנות

 71. קיצבת שאירים - תביעה לגימלת הבטחה הכנסה

 72. תיקון תביעה - סעיף סעדים

 73. תקנה 129 תקנות בית הדין לעבודה - המצאת כתבי בי דין

 74. תביעה - טענה כי פוטר - טענו כי התפטר מיוזמתו

 75. תביעה לתשלום שכר עבודה - מסמך מאומת ע"י רו"ח

 76. נתבקשה להגיע לקבל את השיק במשרדי החברה אך לא הגיעה

 77. תביעה לתשלום שכר עבודה - כתב הגנה לא הוגש

 78. צווי מניעה זמניים האוסרים להתקשר בהתקשרות עסקית עם לקוחות

 79. צו מניעה פיטורים - מרכזת טיפול בעולים

 80. מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב

 81. עובד פוטר "מהיום להיום" - מגיע לו דמי הודעה מוקדמת ?

 82. נכות כללית - דרגת אי כושר בשיעור של 74% לצמיתות

 83. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים - לא התייחסה למכתבים

 84. ערעור על החלטה של רשמת - לא נתנה החלטה לגופה של הבקשה

 85. פיצוי הלנה בין הסכם פשרה אשר קבל תוקף של פסק דין

 86. בקשה לחייב הפקדת ערובה - תקנה 519 תקנות סדר הדין האזרחי

 87. דוגמא למינוי מומחה רפואי לבדיקת קשר סיבתי

 88. נציגי ציבור הוזמנו ולא הופיעו - האם דוחים דיון בבית דין לעבודה ?

 89. תביעה להכיר כפגיעה בעבודה - שליח איש תחזוקה

 90. תביעה נגד מבטחים להכיר בתור ידועה בציבור

 91. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 92. מפעיל מחשבים - תביעה פיצויי פיטורים

 93. ביטול פיטורים מעבודה בבית חולים

 94. תביעות זכויות סוציאליות - הסכם פשרה

 95. הליכים משמעתיים - מפקח ביחידה לאיכות הבנייה שבמינהל ההנדסה בעירייה

 96. בקשה פסילת שופטת בגלל עניין אישי - משוא פנים

 97. בקשה למתן חשבונות

 98. ערעור על החלטת רשמת בית הדין הארצי - דחיית בקשה להארכת המועד להגשת ערעור

 99. התפטרות של הורה - זכאות לפיצויי פיטורין

 100. הנהלת אל על - ועדת משמעת

 101. עובד פוטב עקב התנהגות אלימה, תקיפת עובד, שימוש בסמים - פיצויי פיטורים ?

 102. תביעה לפיצויי פיטורין - מועד סיום העבודה שנוי במחלוקת

 103. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה - ערעור החלטה רשמת

 104. ערעור - לא נקבעו בתקנות כללים שונים לגבי סמכות מקומית

 105. סעיף 31 (ד) חוק בית הדין לעבודה

 106. מחיקת תביעה מאר והתובע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים

 107. תיק נקבע לדיון מהיר ביום הצדדים לא התייצבו

 108. תביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני - צו הרחבה

 109. תביעה לתשלום בגין עבודה בשבתות במונית

 110. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 111. דמי ההבראה - טענה כי התובע לא עבד שנה מלאה

 112. תביעה - הובטח בעל פה בעת קבלתו לעבודה רכב צמוד

 113. כתב תביעה סטודנטית - 150% שעות נוספות, ימי חג, שבתות

 114. נשלחה הביתה אינה מתאימה לביצוע פרוייקט פיצויי פיטורים ?

 115. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 116. בקשה להורות להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות - אם תדחה תביעה

 117. טעות חישוב, פליטת קולמוס, השמטה מיקרית תיקון פסק דין ?

 118. בקשה לסילוק התובענה על הסף - הנתבעים אינם ישויות משפטיות

 119. החלטה לדחות ישיבת שימוע - על מנת לממש את זכות הטיעון

 120. לא אושר לעבוד שעות נוספות

 121. דמי מחלה עפ"י הסכם קיבוצי 50% משכר

 122. הכרה כידועה בציבור כדי שתוכל לקבל פנסיית שארים ממבטחים

 123. ערעור דיון מהיר - בקשת רשות ערעור 15 יום מיום קבלת פסק הדין

 124. צו מניעה להימנע מפנייה ללקוחות

 125. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר שבע

 126. צו מניעה זמני - פיטורים משיקולים פוליטיים

 127. ערעור על פסק דין בחיפה - פיצויי פיטורים

 128. יחסי עובד ומעביד - מנכ"ל

 129. עובד צה"ל הלנת שכר

 130. תביעות משכורת חודש דמי הבראה פדיון חופשה

 131. הפרת חובות נאמנות כעובדים

 132. סוכן ספרים עצמאי - פגיעה בעבודה

 133. ויכוח בין תובע לשופט

 134. משכורת שאינה כוללת מענק עידוד

 135. הפרת התחייבות לקבלת אופציות

 136. בקשה דחופה לתפיסת מטלטלין ולמינוי כונס נכסים במעמד צד אחד

 137. ההלכה המתירה תיקון כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון

 138. פסק דין לפי תקנה 49(ב) לתקנות בית הדין לעבודה

 139. האם לצורך חישוב פיצויי הפיטורים אין לכלול את העמלות ?

 140. נתבעת לא הופיעה לדיון למרות שהוזמנה כדין

 141. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - צווי עיקול על דרך השגרה ?

 142. תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969

 143. בקשה למתן סעדים זמניים במסגרת בקשת צד בסכסוך קיבוצי

 144. פסק בוררין - הממונה האזורי על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה

 145. גילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים

 146. פוטר סירב להבדק במכונת אמת לאחר שנחשד בגניבת כסף

 147. הצעה להתפטר ולהמשיך לעבוד כקבלני משנה עצמאים

 148. תביעה לשכר עבודה שבועיים

 149. מה מיועדת להבטיח ערבות בנקאית כתב ערעור ?

 150. תקנה 18 תקנות בית הדין לעבודה (אגרות)

 151. בקשה לתיקון כתב תביעה כדי להוסיף נתבעת נוספת

 152. שחקן מכבי תל אביב נפגע במהלך "משחק ליגה"

 153. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 154. ערעור תחום חופש העיסוק והגבלתו

 155. ערעור ברשות על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב

 156. תביעה לקבלת זכויות פנסיה - התיישנות

 157. פיצויי פיטורים - מחסנאי

 158. רופא תעסוקתי - מסגר

 159. עתירה למתן צו מניעה זמני - אוניות

 160. המרצת פתיחה - מדינת ישראל שר התחבורה

 161. העברת תביעה לדיון בפני המוסד לבוררות מכח חוק הספורט

 162. דחיית תביעה החזר 600 ש"ח

 163. בכתב ההגנה נאמר כי כלל לא העסיק את התובע

 164. פיטורים עקב צימצומים

 165. העברת תביעה למוסד לבוררות של התאחדות הספורט בישראל

 166. הפרה בוטה של תנאי הסכם העבודה

 167. תביעה לתשלום דמי טיפול ארגוני

 168. תביעה לשכר עבודה, פדיון חופשה, הודעה מוקדמת, ודמי נסיעות

 169. תביעה לשכר עבודה, נסיעות ובונוסים

 170. סעיף 5 (ב) חוק פיצויי פיטורים

 171. לא היו יחסי עובד ומעביד - בעלות במניות

 172. תביעה נמחקה - טען כי אינו הנתבע הנכון

 173. תביעה לפיצוי בגין אי הפרשות תגמולים לפוליסת ביטוח מנהלים

 174. סוכן מכירות - תביעה לתשלום פיצויי פיטורים

 175. תביעה אי ביצוע הפרשות לקופת גמל

 176. תביעה לתשלום השלמת פיצויי פיטורים

 177. תנאי פרישה של אנשי צבא קבע - עתירה

 178. עובד תקף מעביד - הפחתת פיצויים ?

 179. חופש העיסוק סוד מסחרי - עבודה של רוקח

 180. הסכם זכיינות - יחסי עובד מעביד

 181. הסכם סודיות - חשיפה של סוד מסחרי

 182. אישור להארכת חל"ת ל-3 שנים נוספות

 183. בעל הבית לא נתן מכתב פיטורים - הציע לעבור לחברה אחרת

 184. בקשה להטלת עיקול זמני על כלי רכב

 185. החזר הוצאות נסיעות

 186. תביעה דיון מהיר - שכר עבודה

 187. רשימת עובדות - דיון בית דין לעבודה

 188. פיצוי בגין מניעת השתכרות

 189. דפס - פיצויי הלנת פיצוי פיטורים

 190. 9% בגין מענק פרישה

 191. אי תשלום מלא של רווחים לעובדים בהתאם לנוהל

 192. כתב אישום בגין הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה

 193. תשלום תוספות יוקר במהלך תקופת עבודה

 194. נושא תביעה עקרוני - מדיון מהיר לדיון רגיל

 195. טכנאי מילוי דיו - פיצויי פיטורים

 196. פיטורים בהודעה טלפונית

 197. עובד שהתפטר וחזר בו מהתפטרותו

 198. ערעור גימלאות תוך 60 יום ממועד קבלת החלטה על שיעור הגימלה

 199. הפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות - תושב שטחים

 200. תקנה 12 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות)

 201. הפקדת ערובה - תושב בשטחי האוטונומיה בשליטת הרשות הפלשתינית

 202. הודעה לעובד שהוא לא מפוטר

 203. דחיית בקשה לכלול פלוגתאות ברשימת הפלוגתאות

 204. מסעדה נסגרה - תובע לא קיבל פיצויי פיטורים

 205. פיטורים חשאיים

 206. תביעה פיצויי פיטורים נגד בעלים של חנות נעלים

 207. שכר עבודה מולן

 208. תשלום משכורת באיחור

 209. ערעור ברשות של המדינה

 210. הפרת הוראות חוקת העבודה לעובדים במוסדות ההסתדרות

 211. תשלום על כוננויות של רופא

 212. ערעור על פסק דין שניתן בחוסר סמכות

 213. האם פסק דין נחתם בהרכב חסר לאור פטירתו של נציג הציבור

 214. סרוב לתת מכתב פיטורים בטענה שהעובד התפטר ולא פוטר

 215. עמיתי קרן הפיצויים - הסכם קיבוצי

 216. הרחקת חבר מחברות בעמותה

 217. בקשה לצו עיקול בגלל כוונה להפסיק את הפעילות העסקית

 218. תביעת איש מכירות נגד חברה שעוסקת בהתקנת צלחות לויין

 219. פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה - האם מעשה בית דין

 220. תביעה של פקידה נגד חברה לעבודות בניין

 221. התפטרות עקב מצב בריאות לקוי

 222. הסכם קיבוצי כללי לתעשיית הדפוס

 223. אי הצעת עבודה אחרת

 224. בקשה לפסילת נציגי ציבור

 225. הבהרה של פסק דין

 226. דחיית בקשה לצרוף צד לתביעה

 227. צו מניעה שמירה על סודיות

 228. בקשה להצהיר על קיומם של יחסי עובד-מעביד

 229. בקשה בכתב לביטול פסק דין שניתן בהעדר

 230. עובד לא דאג להחתים כרטיסי העבודה

 231. קורס הכשרה - עבודה חודש אחד

 232. תביעה לתשלום שעות נוספות

 233. עבודה במסגרת קרן BIP - קרן למנע התקפי לב חוזרים

 234. דור המעבר - אנשי קבע משרד הבטחון

 235. תקיפה בגלל פיטורים

 236. רוקח - סודות מסחריים

 237. מבחן הפיקוח - קשר אישי

 238. איסור תחרות - עיבוד תמלילים

 239. מו"מ לא הסתיים בעסקה - סוד מסחרי

 240. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 241. יציאה לחל"ת ל- 3 שנים

 242. סעד זמני מבקרת פנים

 243. בעל בית סגר חברה פתח חברה חדשה - פיצויי פיטורים

 244. שינוי נסיבות בקשה חדשה עיקול

 245. תביעה לתשלום הפרשי שכר מינימום

 246. תשלום על עבודה בימי חג

 247. אי תשלום פיצויים בגלל גניבה

 248. דחיה של מועד דיון - פניה לסיוע משפטי

 249. עיקול הפקדות לקופת פיצויים של מעביד

 250. תאונת עבודה טעמי צדק

 251. תביעה על דמי ביגוד

 252. מכרז העסקת מוקדנים בזק

 253. עבודה עם חשבוניות אצל חוקר פרטי - יחסי עובד מעביד ?

 254. אי התייצבות בלשכה בלי סיבה

 255. שותפים לחיצת יד

 256. תביעה סעד - חדשי הסתגלות

 257. פנסיה מוקדמת הסכם פרישה

 258. טענה של חברות - אין יריבות משפטית

 259. בית דין מקומי למשמעת של עובדי עירייה

 260. מתאמן לפי חוק חוקרים פרטיים - יחסי עובד מעביד ?

 261. פיטורים עקב אילוצי המערכת

 262. העדרות מתמחה 30 יום

 263. סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי

 264. תביעה על החזר ניכוי הלוואה

 265. הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה

 266. פיטורים אחרי לידה - אפליה ?

 267. שחרור כספים שהצטברו בקופת גמל

 268. ד"ר יוסף בכר - רואה חשבון - שאלות הבהרה

 269. עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה

 270. פרישה של מורה פנסיה בשיעור 48% ממשכורתו הקובעת

 271. תקנה 21 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין)

 272. שאלות הבהרה רואה חשבון

 273. תוקף התפטרות חבר מועצה עירייה - 48 שעות

 274. פיטורים הורדה בדרגה

 275. גיל פרישה הסכם קיבוצי - אל על

 276. מהו סופר דיינים ?

 277. צלם טלויזיה - העדרות מהעבודה

 278. תביעה נגד עמידר

 279. חובה שבדין להפריש לגמל ?

 280. הקמת עסק מתחרה לאחר התפטרות / פיטורים

 281. פיטורים על ידי קצין בטחון - קב"ט

 282. עזיבת עבודה בגלל יחס משפיל

 283. תובע גר בחו"ל - ערובה ?

 284. הפרשת 8.33% לקופת תגמולים

 285. חקירה פומבית בגין חשדות גניבה

 286. משרד תיווך מתחרה - איסור תחרות

 287. מחלוקת לגבי בורר

 288. איסור תחרות לתקופה של שנתיים

 289. החזר חצי אגרה - בית דין עבודה

 290. דיון במהלך פגרת בתי המשפט

 291. נושא הפקדת ערובה של תושבי האוטונומיה

 292. מכתב לגבי תפקוד בעבודה של עובד

 293. ערעור על החלטה לא לכלול פלוגתאות - רשימת פלוגתאות

 294. קצבת ילדים אדם לא תושב ישראל

 295. בקשה לביטול פסק דין בגלל אי התייצבות לדיון

 296. חוק הגמלאות - ערעור

 297. תביעה של זבנית פיצויי פיטורים

 298. מזכירה בכירה - שעות נוספות

 299. עובד שלא קיבל הודעה שהוא מפוטר

 300. תלושי שכר עבודה במסעדה

 301. זכויות מצילים - פיטורים

 302. זכויות מחסנאי - פיצויי פיטורים

 303. תובע נפטר - מה עושים ?שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון