סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך


סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך מורכב, כמקובל, מיסוד עובדתי ומיסוד נפשי. היסוד העובדתי מורכב ממספר פרטים. פרט עובדתי התנהגותי ("הניע או ניסה להניע אדם לרכוש ניירות ערך ועשה זאת באימרה, בהבטחה או בתחזית בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת... או בהעלמת עובדות..."); פרט התנהגותי נסיבתי ("[באמירה, בהבטחה או בתחזית בכתב]... שהן כוזבות או מטעות... או [בהעלמת עובדות] מהותיות"). שאלה נפרדת היא, אם העבירה שבסעיף 54(א)(1) כוללת גם יסוד תוצאתי, לפיו אכן יחיד הונע בפועל לרכוש ניירות ערך. אין אנו נצרכים להכריע בסוגיה זו, שכן במקרה שבפנינו, אין חולק כי אכן גכט הונע בפועל לרכוש את ניירות הערך של אנדין 1. היסוד הנפשי בעבירה לפי סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך, הוא שהנאשם "ידע או שהיה עליו לדעת" את הפרט ההתנהגותי והנסיבתי.

סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך קובע כי העבירה מתבצעת, בין היתר, אם ההנעה לרכוש או למכור מניות נעשתה תוך העלמת עובדות שהן מהותיות. היסוד העובדתי-נסיבתי הינו, איפוא, שהעובדות הן מהותיות. בפרשה שלפנינו, השאלה הינה, אם העובדה שהמערערים רכשו בבוקרו של ה19.11.87- מניות אנדין 1 מחוץ לבורסה וכי הם מבקשים למכור מניות אלה, בו ביום, במהלך המסחר, היא עובדה מהותית. עובדה זו לא נמסרה לגכט. האם בכך הועלמה ממנו עובדה מהותית? בית משפט השלום השיב על כך בשלילה. בית המשפט המחוזי השיב על כך בחיוב.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ניירות ערך

 2. אוכף קטום

 3. פרט מטעה בתשקיף

 4. הארכת כתבי אופציה

 5. עבירות בורסה

 6. מילון מושגים בורסה

 7. עורך דין ניירות ערך

 8. אופציות מט''ח

 9. צו ניירות ערך

 10. בוררות בבורסה

 11. רשימה מקבילה - בורסה

 12. תרמית בקשר לניירות ערך

 13. הפסד מניירות ערך

 14. הפרת התחייבות לקבלת אופציות

 15. עסקאות מתואמות בבורסה

 16. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

 17. הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך

 18. מכירת אופציות ללא הרשאה

 19. תלונה לממונה על שוק ההון

 20. תקנות ניירות ערך פרופורמה

 21. תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך

 22. שימוש שלא כדין בתיקי ניירות ערך

 23. תקנות ניירות ערך פרטי התשקיף

 24. צו איסור הלבנת הון חבר בורסה

 25. צו מסירת מסמכים - רשות לניירות ערך

 26. סעיף 52ד חוק ניירות ערך - מידע פנים

 27. ערעור עבירה על חוק ניירות ערך

 28. מחיקת מניות חברה - רישום למסחר בבורסה

 29. החזקת ניירות ערך מעבר לשיעור המקסימלי

 30. האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?

 31. תביעה ייצוגית – נזק משקיעים בניירות ערך

 32. בקשת אישור תביעה ייצוגית – חוק ניירות ערך

 33. השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של ניירות ערך

 34. תקנות ניירות ערך חתימה ודיווח אלקטרוני

 35. ייפוי כוח להשקיע כסף בניירות ערך באופן סולידי

 36. תקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים מיידיים

 37. תקנות ניירות ערך אופן הצעת ניירות ערך לציבור

 38. פיצוי על החלטות הבורסה בתהליך הנפקת מניות חברה לציבור

 39. ביצוע עסקאות מתואמות נוגדות – עבירה על פי חוק ניירות ערך

 40. ערעור על שינויים בהנחיות לעניין רישומם של ניירות ערך למסחר בבורסה

 41. בקשה אישור תביעה ייצוגית – הפרת חובות גילוי דיווח על פי חוק ניירות ערך

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון