הכרה בכאבי גב בגלל תאונת עבודה


פסק דין

1. התובע עותר להכיר בכאבי גב תוצאה של תאונת עבודה שאירעה ביום: 31.10.95, כמשמעותה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק).


2. בכתב ההגנה נטען כי לתובע לא אירעה כל פגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק וכי אין קשר בין עבודת התובע ומחלתו הבאה על רקע מצבו הבריאותי וכי השפעת העבודה על מחלת התובע הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.


3. בהסכמת ב"כ הנתבע הועבר התיק למתן חוו"ד רפואית ע"י מומחה-יועץ רפואי

פרופסור אנג'ל, עפ"י החלטת בית הדין מיום: 14.01.97.


4. עובדות המקרה כפי שהועברו לידיעת המומחה הרפואי הן :
א. עובר לאירוע הועסק התובע כמפקח על השילוט בעיר במסגרת יחידת התנועה אגף

ההנדסה בעיריית ראשל"צ.


ב. ביום: 31.10.95, במהלך יום העבודה, הוריד התובע 3 שלטים מגובה 2.20 מ'

שמשקלם הכולל הוא כ - 15 ק"ג, וזאת על מנת להציב השילוט בצורה תקינה.
עבודה מסוג זה אינה עבודה המבוצעת ע"י התובע מדי יום ביומו.


ג. במהלך הורדת השלט נתקף התובע בכאבים חדים ברגל ובגב בצד ימין.


5. המומחה הרפואי נתבקש להשיב על השאלות הבאות :

א. מהי מחלתו של התובע ?ב. האם קיים קשר סיבתי בין האירוע בעבודה מיום: 31.10.95, כפי שתואר לעיל לבין

מחלתו של התובע.


לצורך מתן חווה"ד הועברו למומחה המסמכים הרפואיים הרלבנטיים שהם:
תיק קופה"ח של התובע וחוו"ד רפואית של ד"ר מירובסקי, מטעם התובע,

מיום: 17.07.96.


6. בחווה"ד הרפואית שהוגשה ע"י המומחה הרפואי קבע פרופסור אנג'ל כי התובע סובל מדיסקופטיה מותנית.


עיון בחווה"ד מעלה כי התובע נבדק ע"י המומחה ובדיקתו לא העלתה ממצאים כלשהם.
בהתייחס לרישומים הרפואיים בכרטיס קופה"ח שהובאו בפניו, ציין פרופסור אנג'ל בחווה"ד כי "קרוב לוודאי שדיסקופטיה זו הייתה קיימת כבר בטרם האירוע הנדון.
כרטיסו הרפואי של ד"ר זיגמן מדבר בסבל שלמעשה החל כבר חודשיים בטרם אותו אירוע".


עיון בכרטיס קופה"ח מעלה כי ברישום הרפואי מיום: 05.01.95, של ד"ר אלון פישר, צויינה אבחנה של כאבי גב תחתון, וברישום הרפואי מיום: 23.10.95, נרשם ע"י האורטופד

ד"ר זיגמן, "כאבי גב תחתון מזה כחודשיים. בצילום ע"ש מותני שינויים ניווניים מינימליים".


7. בהסתמך על התיעוד הרפואי כאמור קבע המומחה הרפואי כי אין קשר סיבתי רפואי בין האירוע בעבודה לבין מחלתו של התובע.


8. לאור מסקנותיו של המומחה-היועץ הרפואי, המבוססות על התיעוד הרפואי והממצאים הרפואיים אני קובעת כי אין לראות בליקוי בגב ממנו סובל התובע תוצאה של האירוע בעבודה מיום: 31.10.95, בגדר "פגיעה בעבודה" במשמעות סעיף 79 לחוק.


9. אשר על כן - התביעה נדחית.


10. ניתן לערער על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התרגזות – פגיעה בעבודה

 2. פגיעה בעבודה - הקלדה

 3. יריות בדרך מהעבודה

 4. פגיעה בעבודה - פועל רומני

 5. מודליסטית - פגיעה בעבודה

 6. כניסת שבב מתכת לעין

 7. הכרה בהתאבדות כתאונת עבודה

 8. ורטיגו תנוחתי כתאונת עבודה

 9. כאבים באשכים כריתת אשך

 10. הכרה בכאבי גב בגלל תאונת עבודה

 11. קלדנית בית משפט - פגיעה בעבודה

 12. כאבים בחזה במקום העבודה

 13. חובת השתתפות בטיול מטעם העבודה

 14. סוכן ספרים עצמאי - פגיעה בעבודה

 15. הכרה בצרידות כתאונת עבודה

 16. עבודה מול מחשב - פגיעה בעבודה

 17. אי הכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה

 18. בקשה להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה

 19. הכרה בהפרדות רשתית כתאונת עבודה

 20. דחיית הכרה בתאונת עבודה – סתירות בעדות

 21. האם מאמץ ומתח מתמשך אינם אירוע תאונתי ?

 22. תביעה להכיר בפגיעה כפגיעה בעבודה

 23. הכרה בתאונת עבודה לצורך קבלת גימלת תלויים

 24. בקשה לדמי תאונה - הכרה בתאונת עבודה

 25. תביעה להכיר כפגיעה בעבודה - שליח איש תחזוקה

 26. הכרה בתאונת דרכים בחו''ל כתאונת עבודה

 27. התובע לקה בכאבים בחזה לאחר ויכוח בעבודה

 28. אי ביטוח עובדת שכירה בביטוח נפגעי עבודה

 29. תביעה להכיר בבעיה בכלי הדם כפגיעה בעבודה

 30. נדחתה תביעה להכרה בפגיעה בגב כתאונת עבודה

 31. הכרה בתאונה - תנועה לא נכונה ביציאה מהרכב

 32. תאונת עבודה - נפילה של נהג משאית סמיטריילר

 33. כאב הינו בגדר "נזק" או "חבלה" - תאונת עבודה

 34. הכרה בכאבי גב כתאונת עבודה של עובד חברת חשמל

 35. תביעה להכיר ברכינה על הברכיים כ"פגיעה בעבודה"

 36. תביעה להכיר בלחץ נפשי עקב שימוע כ"פגיעה בעבודה"

 37. שרברב - ליקוי בכפות הידיים - תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 38. תביעת מטפלת סיעודית להכיר בהרמת קשיש כתאונת עבודה

 39. תביעה להכרה באירוע תאונתי שאירע בגב כ"תאונת עבודה"

 40. תביעה להכיר במחלת ריאות חסימתית COPD - כפגיעה בעבודה

 41. מהו פסק דין הצהרתי בעניין הכרה בתאונת עבודה בביטוח לאומי ?

 42. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי להכיר באירוע כתאונת עבודה

 43. האם להכיר במחלת מפרקים ניוונית בכפות ידיים כפגיעה בעבודה ?

 44. תביעה להכרה באירוע תאונתי כפגיעה בעבודה לפי ס' 79 לחוק הביטוח הלאומי

 45. תביעה להכיר במחלה – שינויים ניווניים בבסיס אגודל ימין, כפגיעה בעבודה

 46. פציעה באימון - האם השתתפות ב"קבוצת ריצה" מהווה פעילות נלווית לעבודה ?

 47. תביעה להכיר בפגיעה התחתון כ""פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי

 48. תאונה תוך כדי נסיעה מבית - הסעת בעלה למקום עבודתו ולא בדרך ממעונה לעבודה

 49. המערער הרים משא כבד בעבודתו ונחבל בגבו - ביטוח לאומי הכיר באירוע זה כבתאונת עבודה

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון